Adriaan was postbode in Kachtem. "We deden samen 25 jaar dienst in Kachtem", zegt zijn oud-collega Guido Allewaert, die ook nog medewerker is voor ons blad. Op 29 december 1973 werd Adriaan tot permanent diak...

Adriaan was postbode in Kachtem. "We deden samen 25 jaar dienst in Kachtem", zegt zijn oud-collega Guido Allewaert, die ook nog medewerker is voor ons blad. Op 29 december 1973 werd Adriaan tot permanent diaken gewijd door monseigneur Emiel Jozef De Smedt, toen bisschop van Brugge. Sinds 1 januari 2010 was hij diaken emeritus. "Hij was de stichter en ook de eerste groepsleider van de jongenschiro (van 1954 tot 1967)", zegt Filip Mulier, parochieassistent in Kachtem. "Hij was ook de bezieler van de Sint-Jansviering en de man achter het kerkelijke deel van Kachtem Ommegang." Adriaan had twee kinderen: Grietje die met Thierry Verriest getrouwd is en Johan die de partner van Annelies De Backer is. Hij was de grootvader van Stiene en Janne. Op zaterdag 18 juli kan iedereen van 9.15 tot 10 uur het lichaam van Adriaan begroeten in de kerk van Sint-Jan de Doper. Daarna volgt in intieme kring de uitvaartliturgie. Nadien wordt zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op de plaatselijke begraafplaats in Kachtem. (IB -Uitvaartzorg Snoeck)