Desnoods trekken we daarvoor extra middelen uit: “Nog op zoek naar helpende handen en verse ideeën”

Het nieuwe feestcomité met Herwig Wydoodt, Katrijn Coene, Dylan Verstraete, Peter De Wulf, Kevin Vandenbulcke, Katrien Logie, Inge Derous, Geert Masson en Donald Lecleire. (foto EG)
Erwin Gabriëls
Erwin Gabriëls Medewerker KW

Recent werd het vernieuwd feestcomité Streuvelswijk boven de doopvont gehouden. Na 40 jaar trouwe inzet besloten Donald Lecleire en Herwig Wydoodt de fakkel door te geven aan een jongere groep.

De opvolging wordt verzekerd door een jong en enthousiast team dat bestaat uit voorzitter Peter De Wulf, ondervoorzitter en financieel mandataris Geert Masson, penningmeester en secretaris Katrien Logie, bestuurslid en financieel mandataris Dylan Verstraete en bestuursleden Kevin Vandenbulcke, Inge Derous en Katrijn Coene.

“Het nieuw feestcomité heeft tot doel om de inwoners van de Streuvelswijk in Vlamertinge dichter bij elkaar te brengen door het organiseren van, en het deelnemen aan verschillende activiteiten”, vertelt voorzitter Peter De Wulf. “We denken aan de deelname aan de Kerstmarkt en de Santa Claus Run, het organiseren van een quiz- en kaartavond, enzovoort. Als apotheose voorzien we de rommelmarkt, maar deze keer maken we er in augustus volgend jaar een volledig feestweekend van zoals het oorspronkelijk gebeurde. Het nieuwe feestcomité is nog op zoek naar verse ideeën en helpende handen. Je kan kennismaken met ons op zaterdag 27 november tijdens de kerstmarkt in Vlamertinge waar je terechtkan voor een pizella, Streuvelsbier, Streuvelsapero, Hasseltse koffie, een aperitiefbordje en/of een drankje.”

Halfeeuwfeest zal niet onopgemerkt voorbijgaan

50 jaar

Volgend jaar bestaat de Streuvelswijk 50 jaar. “Dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan.” Het nieuwe feestcomité is gemotiveerd om de taak van de twee afscheidnemende stichters van het Streuvelswijkcomité over te nemen. In 1980 organiseerde het toenmalig Streuvelswijkcomité de eerste kinderrommelmarkt. Voorzitter Donald Lecleire (77) en ondervoorzitter Herwig Wydoodt (68) waren de stichters van het comité.

“Achttien jaar lang organiseerden we tal van activiteiten zoals playbackshows, stoeten en wijkspelen waar onder meer de Geithoek, de Brandhoek, het dorp en de brandweer aan meededen”, vertellen Donald en Herwig. “Nadien hield het wijkcomité op te bestaan bij gebrek aan medewerkers. We hebben toen aan een aantal Vlamertingse verenigingen een bedrag geschonken dat we in kas hadden. We vonden dat we het geld best aan de plaatselijke verenigingen konden geven.”

Fakkel doorgegeven

“In augustus van dit jaar hebben we voor de laatste keer de rommelmarkt georganiseerd. Het is tijd om de fakkel door te geven. We zijn heel tevreden dat een aantal jonge krachten met enthousiasme klaarstaan om het feestcomité Streuvelswijk nieuw leven in te blazen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.