Uit de cijfers en analyses blijkt dat 30 procent van de inwoners aan de kust ouder dan 65 jaar is. Sinds 2000 is het aantal 65-plussers met bijna 46 procent toegenomen, terwijl het West-Vlaamse gemiddelde op 23,5 procent ligt. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgsector, waarin 15,7 procent van de beroepsbevolking actief is.

Ook op vlak van wonen is de kust speciaal. Van alle woongelegenheden in de kustgemeenten is 39 procent geen permanente verblijfsplaats. Dat is een heel stuk meer dan het West-Vlaamse gemiddelde van 23,3 procent. Er is dus sprake van structurele leegstand door tweedeverblijven.

De kust is ook belangrijk op toeristisch vlak. De drie grote toeristische regio's van de kustzone - de kust, het Brugse Ommeland en de Westhoek - produceerden in 2017 een omzet van bijna 3 miljard euro.

Het boekje richt zich ook op milieu en natuur in de kustzone. Uit de cijfers blijkt dat de watertekorten in de regio tegen 2100 kunnen verdubbelen. Vooral het westelijk kustgebied zal kwetsbaar zijn. Ook de verzilting vormt een toenemend risico door langere en frequentere periodes van droogte en de stijgende zeespiegel. Die steeg in Oostende met 12,9 centimeter sinds 1951.