Dentergem beschikt al langer over twee Lokale Opvanginitiatieven (LOI), die instaan voor ...