Derde keer, goede keer voor verkaveling op Marquette? Straatje afsluiten moet soelaas bieden

Hotel-restaurant Marquette staat al sinds 2011 leeg.© Els Deleu
Hotel-restaurant Marquette staat al sinds 2011 leeg.© Els Deleu
Olaf Verhaeghe

Bijna tien jaar na de definitieve sluiting van hotel-restaurant Marquette op de wijk Rodenburg in Marke ligt de verkavelingsaanvraag voor 18 villa’s op de site voor de derde keer op het Kortrijkse stadhuis. De plannen werden na twee vernietigingen door het provinciebestuur aangepast op basis van overleg met omwonenden. “De derde keer wordt de goede keer”, hoopt bevoegd schepen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Eind dit jaar zal de voormalige horecazaak Marquette op de Rodenburg in Marke tien jaar dicht zijn. Alle gebouwen moeten worden gesloopt om plaats te maken voor iets nieuws. Maar hoewel de plannen om de meer dan 16.000 vierkante meter grote site te verkavelen al langer op tafel liggen, staat het oud-hotel-restaurant voorlopig nog altijd te verloederen.

Nochtans gaan zowel de stad als de omwonenden principieel akkoord met een nieuwe verkaveling. Ontwikkelaar Vlasimmo wil er 18 nieuwe woningen, vooral vrijstaande villa’s op ruime percelen, bouwen. Alleen zorgt discussie over welke straten naar de nieuwe verkaveling moeten leiden, voor problemen. Tot twee keer toe werd de vergunning in beroep bij de provinciegedeputeerde vernietigd.

Nieuw circulatieplan

Na overleg met de buurtbewoners komen de stad en de verkavelaar nu met een aangepast verkeersplan. “Het verkavelingsplan as such wordt fundamenteel niet gewijzigd”, stelt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Wel hebben we gesleuteld aan de circulatie. Zo wordt het Cannaersthof ter hoogte van de Cannaertstraat afgesloten en worden de meeste villa’s ontsloten via een nieuw aan te leggen weg. Het stratenplan blijft dus grotendeels hetzelfde, alleen de manier waarop het verkeer kan rijden, is anders.”

De nieuwe toegangsweg op de Cannaertstraat, en dit voor de verkaveling en Cannaertshof, komt een 50-tal meter van het kruispunt met de Karel van Manderstraat te liggen. Deze haakse aansluiting in combinatie met een verhoogd verkeersplateau is qua verkeersveiligheid op het kruispunt voldoende, zo oordeelt de stad.

Bomen behouden

Op de gemeenteraad van komende maandag moeten de rooilijnen voor de nieuwe verkaveling nog worden goedgekeurd, waarna het schepencollege een week later de vergunning kan toewijzen. “De derde keer wordt hopelijk de goede keer”, stelt de schepen nog. “Uit de gesprekken met de omwonenden blijkt dat alleszins dat men de nieuwe buren graag ziet komen. Alleszins liever dan een horecazaak waar het elk weekend druk wordt.”

Naast de 18 nieuwe woningen wordt dus ook een nieuwe rijweg, riolering, voetpaden en buffervijver met groenzone aangelegd. Een zone van zo’n 30 meter aan de autosnelweg E17 blijft bouwvrij. Het merendeel van de bomen, waaronder aan een unieke metasequoia – een grote naaldboom – blijft behouden. De rest wordt ofwel verplant ofwel heraangeplant.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.