De moslimgemeenschap in Harelbeke kijkt al langer uit naar een verhuizing naar een villa langs de Kortrijksesteenweg. De villa is volgens Farouz Mouloud, voorzitter van vzw Bader, de ideale locatie voor een ontmoetingsplaats annex gebedshuis. Eerder gaf schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) aan dat het schepencollege de vzw volgt wat betreft de stedenbouwkundige vergunningen, maar in hoger beroep bij de provincie hield de aanvraag niet stand.
...

De moslimgemeenschap in Harelbeke kijkt al langer uit naar een verhuizing naar een villa langs de Kortrijksesteenweg. De villa is volgens Farouz Mouloud, voorzitter van vzw Bader, de ideale locatie voor een ontmoetingsplaats annex gebedshuis. Eerder gaf schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) aan dat het schepencollege de vzw volgt wat betreft de stedenbouwkundige vergunningen, maar in hoger beroep bij de provincie hield de aanvraag niet stand. Toch geeft vzw Bader niet op. In oktober behandelde het Harelbeekse schepencollege een nieuwe, derde aanvraag voor de functiewijziging van het handelspand en de aanleg van een parking aan de villa. Op het perceel , goed voor een totale oppervlakte van ruim 4.700 m², staat een alleenstaand, leegstand handelspand dat wordt omgevormd tot een gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen. De vzw plant in de villa een leesplaats, twee gebedsruimtes en een kantoor, maar ook een keuken, bergruimte en twee leslokalen. "Alles gebeurt binnen het bestaande volume", aldus voorzitter Farouz. Wat parkeerplaatsen betreft - een van de grootste zorgen van de buurt - voorziet Bader geen problemen. "In het gebouw zijn twee parkeerplaatsen voorzien, links plannen we 33 plaatsen, waarvan er twee worden voorbehouden voor minder mobiele mensen", klinkt het. "Hiervoor gebruiken we een deel van de beplanting en de bestaande oprit. De parking wordt bovendien aangelegd in waterdoorlatende materialen."Dat laatste is niet onbelangrijk daar de provincie bang was voor overstromingsgevaar. "Door de parking aan te leggen in dolomiet kan het regenwater op natuurlijke wijze in de bodem infiltreren. De rest van de tuin wordt bovendien behouden en ook de bestaande vijver blijft."Ook het argument dat de druk op het verkeer in de buurt te groot zou zijn, ontkent vzw Bader in de nieuwe aanvraag. "De vzw wordt meestal bezocht door haar vaste leden, de plaatselijke moslims. Zo'n bezoek duurt doorgaans maximaal een uur, met uitzondering van de vrijdagdienst. Tijdens de weekdagen schommelt het aantal bezoekers tussen de 5 à 25 mensen, op vrijdag neemt dat toe tot 80", verduidelijkt Farouz. "Wij hebben een gerechtsdeurwaarder aangesteld om het aantal vrije parkeerplaatsen op openbaar domein te tellen en hij stelde vast dat er geen problemen zijn. Ook wat het aantal verkeersbewegingen betreft op de N43 is het aandeel van het gebedshuis verwaarloosbaar."De vzw Bader maakt zich ook sterk dat heel wat leden en bezoekers gebruik zullen maken van alternatieven voor de auto. "Wij promoten vandaag - met succes - het openbaar vervoer, autodelen en de fiets. Ook langs de Kortrijksesteenweg zal dat werken", aldus Farouz nog. Nog tot vrijdag 16 november ligt de aanvraag inclusief de plannen van de vzw, op het stadhuis van Harelbeke en kan je bezwaar aantekenen.