Eén omwonende diende bezwaar in tegen de zes bouwvergunningen en kreeg op 1 oktober voorlopig gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De man maakt verschillende opmerkingen: de gebouwen zijn volgens hem niet verenigbaar met de omgeving, er zijn onvoldoende fietsenbergplaatsen, het ontbreken van een mobiliteitsstudie, de hinder door de lichtbundel van vuurtoren Lange Nelle... Op eerdere vorderingen van dezelfde bewoner ging de Raad niet in, nu aanvaardt de Raad wel dat één juridisch punt niet voldoende is gemotiveerd.
...

Eén omwonende diende bezwaar in tegen de zes bouwvergunningen en kreeg op 1 oktober voorlopig gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De man maakt verschillende opmerkingen: de gebouwen zijn volgens hem niet verenigbaar met de omgeving, er zijn onvoldoende fietsenbergplaatsen, het ontbreken van een mobiliteitsstudie, de hinder door de lichtbundel van vuurtoren Lange Nelle... Op eerdere vorderingen van dezelfde bewoner ging de Raad niet in, nu aanvaardt de Raad wel dat één juridisch punt niet voldoende is gemotiveerd."Slechts één punt van kritiek wordt door de raad weerhouden", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) uit. "De deputatie van de provincie West-Vlaanderen, die de vergunning moest toekennen, heeft niet beoordeeld of de maximumoppervlakte aan handelszaken niet overschreden wordt. Juridische spitstechnologie, want alle stukken waaruit je kan afleiden hoeveel handelsruimte er is voorzien, zitten bij de dossiers. Maar omdat de deputatie dat niet uitdrukkelijk heeft vastgesteld en de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet bevoegd is om dat te doen, worden de bouwvergunningen vernietigd."Het stadsbestuur kende destijds de oorspronkelijke bouwvergunningen toe, maar de onwonende diende telkens een beroep in bij de deputatie. Die moet dan beslissen of de vergunningen al dan niet worden verleend. De deputatie kende de zes vergunningen toe, maar de bewoner vroeg vervolgens aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunningen te vernietigen. Dat is wat nu gebeurde. In de huidige betwisting is het stadsbestuur dus niet meer betrokken.Het gaat in totaal over zes bouwprojecten: de Ensor Tower, de Spilliaert Tower, One Baelskaai fase 1, de Trinity Tower, Oostkaai 2 en een nog onbenaamd gebouw. Van de Ensor Tower en One Baelskaai fase 1 was de ruwbouw al bezig. De zes projecten samen omvatten 373 appartementen en ook telkens commerciële ruimtes. "Ik vermoed dat er nu nieuwe hoorzittingen zullen komen, waar de betrokken partijen hun standpunt kunnen motiveren", zegt schepen Claeys. "Vervolgens zal de deputatie wellicht een nieuwe beslissing nemen, waarin ze wel uitdrukkelijk de maximumoppervlakte aan handelszaken vaststellen. Een nieuwe beslissing moet normaal binnen de vier maanden worden genomen, maar gezien het economische belang vermoed ik dat het hier sneller zal gaan." In een mededeling zegt Versluys Groep "gemakkelijk te kunnen aantonen dat de drempel van 5.000 m² handelsoppervlakte niet is overschreden. In het dossier zitten hiervoor ook de nodige documenten. De kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dat de deputatie op dit punt niet uitdrukkelijk heeft gemotiveerd dat de drempel van 5.000 m² niet is overschreden.""Momenteel wordt de gevraagde bijkomende argumentatie voorbereid en zal eerstdaags doorgegeven worden aan de deputatie van West-Vlaanderen. Gezien het grote economische belang en de garantie op rechtszekerheid zal de zaak verder in spoed behandeld worden. We hebben er alle vertrouwen in dat deze bijkomende argumentatie voldoende zal zijn om dit laatste punt van kritiek te weerleggen, zodat er definitief een einde zal komen aan de nog enige lopende procedure van één individu."De bewoner die de vernietiging vroeg, was niet bereikbaar.(HH)