"Er zijn verschillende situaties", begint directeur Francis Bruyneel van PTI Kortrijk. "Er zijn leerlingen die positief getest worden, en die in quarantaine moeten, er zijn leerlingen die anders ziek zijn en thuis moeten blijven, en steeds meer leerlingen mo...

"Er zijn verschillende situaties", begint directeur Francis Bruyneel van PTI Kortrijk. "Er zijn leerlingen die positief getest worden, en die in quarantaine moeten, er zijn leerlingen die anders ziek zijn en thuis moeten blijven, en steeds meer leerlingen moeten ook in quarantaine omdat er in hun gezin, sportclub of vereniging waar ze lid zijn iemand besmet is. Daarnaast moeten ook vaak leerkrachten in quarantaine, wat zorgt voor overvolle studiezalen en extra belasting van het aanwezige personeel."De deputatie wou vooral vermijden dat zich een uitbraak zou voordoen op de school en wachtte de maatregelen van de overheid van vrijdag niet af. Ze besliste om vanaf maandag 19 oktober, voorlopig tot de herfstvakantie, enkel de leerlingen van de eerste graad in PTI Kortrijk voltijds naar school te laten komen voor contactlessen. De leerlingen van de tweede en de derde graad krijgen vanaf maandag halftijdse contactlessen, aangevuld met opdrachten die ze in de andere helft van de dag kunnen uitvoeren. In de praktijk gaat de helft van een klas in de voor- en een andere helft in de namiddag naar school de ene week, en omgekeerd in de tweede week."Deze maatregelen gelden zowel voor campus Techniek en Design én op campus Wetenschap en Groen, allebei in Kortrijk", stelt Francis.(EDB