De vzw Camelot Vlaanderen is een culturele denktank ontstaan uit constatering dat het cultuurlandschap sputterde door versnippering en gebrek aan algemeen beleid. De vzw stelt ook dat toerisme best onder cultuur ressorteert.
...