In 1981 startte Marc Dekervel als ontvanger bij OCMW Veurne. In 1993 werd hij OCMW-secretaris en in 2018, toen het OCMW werd geïntegreerd in het stadsbestuur, werd hij benoemd tot Directeur Zorgcentrum. Onder zijn hoede zijn de Sociale Dienst, woon-zorgcentrum Ter Linden, Dienstencentrum De Zonnebloem en bijzondere jeugdzorg Zonnewende uitgegroeid tot performante diensten.
...

In 1981 startte Marc Dekervel als ontvanger bij OCMW Veurne. In 1993 werd hij OCMW-secretaris en in 2018, toen het OCMW werd geïntegreerd in het stadsbestuur, werd hij benoemd tot Directeur Zorgcentrum. Onder zijn hoede zijn de Sociale Dienst, woon-zorgcentrum Ter Linden, Dienstencentrum De Zonnebloem en bijzondere jeugdzorg Zonnewende uitgegroeid tot performante diensten."In die 40 jaar heb ik natuurlijk veel zien evolueren", blikt Marc Dekervel terug. Toen ik als ontvanger begon, gebeurde alles manueel: uitgaven en ontvangsten werden verwerkt via een 'doorschrijfsysteem' met carbonpapier, en het personeel werd 'handje contantje' uitbetaald.""Maar later hebben we snel de moderne informaticasystemen onder de arm genomen. Ik ben nog altijd fier dat wij in die tijd door het informaticabedrijf werkelijk als pioniers werden aanschouwd en gretig konden participeren aan de ontwikkeling van de informaticatoepassingen.""De vele diensten en voorzieningen die OCMW Veurne rijk is, zijn er in de loop der jaren gekomen dankzij veel doorzettingsvermogen, overtuigingskracht en betrokkenheid van de beleidsmensen en van de medewerkers. Ik was bevoorrecht, omdat ik op hun deskundigheid en sociale ingesteldheid een beroep kon doen."Delphine Lemahieu begint aan haar nieuwe carrière als opvolger van Marc Dekervel in heel bijzondere omstandigheden, maar ze ziet het helemaal zitten. Ze behaalde haar masterdiploma in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie). Op haar cv staat 'research executive' voor het marktonderzoeksbedrijf Ipsos in Gent als eerste job. In 2017 koos ze voor een carrièreswitch als leefcoach bij Triamant in Geluwe."De corona-uitbraak heeft een impact op het leven van iedereen, met gevoelens van angst, onzekerheid en stress", zegt Delphine. "Belangrijk is dat we nu allemaal onze verantwoordelijkheidszin laten spreken en alle veiligheidsmaatregelen respecteren. Als we dat doen zoals het hoort, dan kunnen we ons ook concentreren op ons psychosociaal welzijn en de fysieke gezondheid. Als we goed voor elkaar zorgen slagen we er met zijn allen wel in om deze coronacrisis te overwinnen!""In deze warme omgeving staat kwaliteit van leven en aandacht voor de noden van zowel bewoners, hun omgeving en de medewerkers centraal. Binnen de ouderenzorg is zorg op maat erg belangrijk. Op lange termijn zie ik ook wijzigingen in het dienstverleningsaanbod met een essentiële rol voor het dienstencentrum."Guido Hoste, schepen van Welzijn: "Ik ben Marc dankbaar voor de jarenlange zorg voor het sociaal beleid van de stad. Persoonlijk kreeg ik heel wat ondersteuning van Marc toen ik begon als schepen van Welzijn en als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Nu zijn we klaar voor een nieuw hoofdstuk. Ik kijk uit naar de samenwerking met Delphine. We gaan bruggen bouwen om de noodzakelijke zorg voor de bewoners van woon-zorgcentrum Ter Linden te verzekeren."