Het bisdom had, als gevolg van de coronacrisis, recent beslist om dit schooljaar geen vormsel- en eerstecommunievieringen meer te laten doorgaan. En dus is deken Roggeman direct in overleg getreden met de scholen en de catechisten om de families van de vormelingen en communicanten niet lang in het ongewisse te laten. En zie: er is al witte rook.

Eerstecommunievieringen in september en oktober

Vooreerst is er de eerste communie voor de kinderen die straks het eerste leerjaar afronden. Die plechtigheden hebben plaats op zaterdag 19 september om 14 uur in de Sint-Pieterskerk voor de leerlingen van vrije basisschool Ten Parke en om 16.30 uur in diezelfde kerk voor de jongens en meisjes van De Oefenschool en Eureka.

Op zondag 20 september om 9.30 uur is het in de kerk van Sint-Jozef Arbeider de beurt aan de leerlingen van vbs Driekoningen en om 11 uur in de kerk van Wijnendale aan die van vbs Wijnendale. Op zondag 4 oktober om 10.15 uur ten slotte heeft in de Sint-Pieterskerk de eerste communie plaats voor de kinderen van vbs De Revinze op de wijk Don Bosco.

Vijf vormselvieringen in de loop van oktober

Ook de vijf vormselvieringen liggen vast. Op zaterdag 3 oktober om 14 uur komt de eerste groep in de Sint-Pieterskerk aan de beurt en om 16 uur de tweede groep. De deken zal zelf het vormsel toedienen, zoals door het bisdom gevraagd.

Op zaterdag 10 oktober om 14 uur in de Don Boscokerk en om 16.30 uur in de kerk van Sint-Jozef Arbeider komen de vormelingen van de genoemde wijken aan de beurt. Op zondag 11 oktober om 10 uur tot slot is het feesten geblazen voor de vormelingen in de kerk van Wijnendale.

Het vastleggen van de feestzalen kan starten. Of van de traiteurdiensten. Wie thuis zelf voor een maaltijd zorgt, kan toch maar beter nog even wachten met inkopen te doen.

Voor de wijk Sint-Henricus, die op pastoraal vlak bij Lichtervelde aansluit, zijn de data voorlopig nog niet bekend.

Het bisdom had, als gevolg van de coronacrisis, recent beslist om dit schooljaar geen vormsel- en eerstecommunievieringen meer te laten doorgaan. En dus is deken Roggeman direct in overleg getreden met de scholen en de catechisten om de families van de vormelingen en communicanten niet lang in het ongewisse te laten. En zie: er is al witte rook.Vooreerst is er de eerste communie voor de kinderen die straks het eerste leerjaar afronden. Die plechtigheden hebben plaats op zaterdag 19 september om 14 uur in de Sint-Pieterskerk voor de leerlingen van vrije basisschool Ten Parke en om 16.30 uur in diezelfde kerk voor de jongens en meisjes van De Oefenschool en Eureka.Op zondag 20 september om 9.30 uur is het in de kerk van Sint-Jozef Arbeider de beurt aan de leerlingen van vbs Driekoningen en om 11 uur in de kerk van Wijnendale aan die van vbs Wijnendale. Op zondag 4 oktober om 10.15 uur ten slotte heeft in de Sint-Pieterskerk de eerste communie plaats voor de kinderen van vbs De Revinze op de wijk Don Bosco.Ook de vijf vormselvieringen liggen vast. Op zaterdag 3 oktober om 14 uur komt de eerste groep in de Sint-Pieterskerk aan de beurt en om 16 uur de tweede groep. De deken zal zelf het vormsel toedienen, zoals door het bisdom gevraagd.Op zaterdag 10 oktober om 14 uur in de Don Boscokerk en om 16.30 uur in de kerk van Sint-Jozef Arbeider komen de vormelingen van de genoemde wijken aan de beurt. Op zondag 11 oktober om 10 uur tot slot is het feesten geblazen voor de vormelingen in de kerk van Wijnendale.Het vastleggen van de feestzalen kan starten. Of van de traiteurdiensten. Wie thuis zelf voor een maaltijd zorgt, kan toch maar beter nog even wachten met inkopen te doen.Voor de wijk Sint-Henricus, die op pastoraal vlak bij Lichtervelde aansluit, zijn de data voorlopig nog niet bekend.