De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd. Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de zogenaamde 'uitwerkingsfase', die twee à drie jaar in beslag zal nemen.
...