Definitief: nieuwe zeesluis komt op site Visart

De Visartsluis in Zeebrugge. © Davy Coghe
Redactie KW

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de Haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd. Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de zogenaamde ‘uitwerkingsfase’, die twee à drie jaar in beslag zal nemen.

In die periode wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen.

Er is bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden, maar ook andere omwonenden zullen betrokken worden. De periode van onzekerheid moet zo beperkt mogelijk blijven.

Grootste autohaven

Het nu definitief vastgelegde voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

Achterhaald

Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis (°1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeftijd komt en geregeld stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.