Er bestaat al langer ergernis over de belemmeringen die Defensie zou opwerpen om de uitrol op grote schaal van windmolens mogelijk te maken. Minister Reynders maakt nu bekend dat overleg tussen de windenergiesector, zijn kabinet en dat van Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke ertoe geleid heeft dat er op korte termijn toch plaats zal worden vrijgemaakt voor nieuwe windmolens.

De militaire dropzone in de buurt van Boneffe, in de provincie Namen, wordt verplaatst en komt dus vrij. Defensie past er ook haar trainingszone voor helikopters aan zodat er windmolens kunnen worden gebouwd.

In de buurt van militaire luchthavens zullen bovendien hogere windmolens mogen komen: 150 meter in plaats van 122 meter, met uitzondering van zones die dicht bij een landingsbaan liggen of in het verlengde ervan.

Windmolens aan de kust

Aan de kust komen "misschien" nieuwe mogelijkheden voor de bouw van windmolens, luidt het. De militaire basis van Koksijde verhuist naar Oostende, en afhankelijk van de ontwikkelingsplannen van de plaatselijke overheid en de provincie kunnen er opportuniteiten voor de windenergiesector worden gecreëerd.

Defensie werkt ook aan een nieuwe kaart die alle militaire beperkingen weergeeft en die de windmolensector zal kunnen raadplegen. Reynders wil ook een wettelijke basis geven aan 'dienstbaarheden' op de terreinen waar de trainingen van Defensie plaatshebben of op de omringende terreinen. "Er zal ook worden gekeken of het mogelijk is om overeenkomsten te sluiten met eigenaars die op hun terreinen militaire trainingen willen toelaten."

Reynders is tevreden met het hele pakket maatregelen. "Er kunnen meer windmolens worden gebouwd en intussen blijven de trainingen en de veiligheid van de militairen gewaarborgd." Waals minister Crucke, een partijgenoot van Reynders, haalt aan dat de terbeschikkingstelling door Defensie van plaatsen waar windmolens kunnen worden geplaatst past in het 'pax eolienica' van de Waalse regering.

(BELGA)

Er bestaat al langer ergernis over de belemmeringen die Defensie zou opwerpen om de uitrol op grote schaal van windmolens mogelijk te maken. Minister Reynders maakt nu bekend dat overleg tussen de windenergiesector, zijn kabinet en dat van Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke ertoe geleid heeft dat er op korte termijn toch plaats zal worden vrijgemaakt voor nieuwe windmolens.De militaire dropzone in de buurt van Boneffe, in de provincie Namen, wordt verplaatst en komt dus vrij. Defensie past er ook haar trainingszone voor helikopters aan zodat er windmolens kunnen worden gebouwd.In de buurt van militaire luchthavens zullen bovendien hogere windmolens mogen komen: 150 meter in plaats van 122 meter, met uitzondering van zones die dicht bij een landingsbaan liggen of in het verlengde ervan.Aan de kust komen "misschien" nieuwe mogelijkheden voor de bouw van windmolens, luidt het. De militaire basis van Koksijde verhuist naar Oostende, en afhankelijk van de ontwikkelingsplannen van de plaatselijke overheid en de provincie kunnen er opportuniteiten voor de windenergiesector worden gecreëerd.Defensie werkt ook aan een nieuwe kaart die alle militaire beperkingen weergeeft en die de windmolensector zal kunnen raadplegen. Reynders wil ook een wettelijke basis geven aan 'dienstbaarheden' op de terreinen waar de trainingen van Defensie plaatshebben of op de omringende terreinen. "Er zal ook worden gekeken of het mogelijk is om overeenkomsten te sluiten met eigenaars die op hun terreinen militaire trainingen willen toelaten."Reynders is tevreden met het hele pakket maatregelen. "Er kunnen meer windmolens worden gebouwd en intussen blijven de trainingen en de veiligheid van de militairen gewaarborgd." Waals minister Crucke, een partijgenoot van Reynders, haalt aan dat de terbeschikkingstelling door Defensie van plaatsen waar windmolens kunnen worden geplaatst past in het 'pax eolienica' van de Waalse regering.(BELGA)