In een lokaal was een warmtebron aanwezig maar door een niet-werkende afzuigi...

In een lokaal was een warmtebron aanwezig maar door een niet-werkende afzuiginstallatie steeg de temperatuur zodanig dat het brandalarm in werking trad. Enkele tientallen aanwezigen dienden de gebouwen te verlaten. De toegesnelde brandweer moest niet tussenkomen maar deed veiligheidshalve een grondige controle van de lokalen. Na 10 minuten kon iedereen zijn dagtaak hervatten. (JVM)