Dat Seppe en Saar zich gingen engageren in een jeugdbeweging, lag voor de hand. "Onze ouders, papa Wouter Vandebuerie en mama Cindy Hellin, zijn beiden van Sint-Lodewijk afkomstig en waren in hun jeugdjaren in de leiding van nabij betrokken bij de werking van Chiro Sellewie", zegt Saar. "Onze drie jaar oudere zus Stien sloot aan bij de Chiromeisjesgroep Joeki in het centrum en ik ben enkele jaren later haar voorbeeld gevolgd. Voor Seppe werd het Chiro Sellewie. We hebben er allebei alle leeftijdscategorieën doorlopen. Seppe ontfermt zich dit werkjaar als leider over de sloebers. Ikzelf sta bij de speelclub, zus Stien bij de sloebers."
...