Dat blijkt uit een bijeenkomst in het gemeentehuis waar behalve burgemeester Claude Croes en schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken delegaties aanwezig waren van de feestcomités van het centrum, de Statiewijk, de Belgiek en de Molenhoek. "De gevolgen van het coronavirus hebben impact op heel de bevolking", stelt burgemeester Croes. "Dat geldt ook voor de verantwoordelijken van de Deerlijkse kermissen die ik allemaal heel genegen ben en ieder jaar intens beleef. Het zal dit jaar helemaal anders zijn. Het is te betreuren maar ik heb veel begrip en respect voor de autonomie van de verschillende wijkcomités."
...

Dat blijkt uit een bijeenkomst in het gemeentehuis waar behalve burgemeester Claude Croes en schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken delegaties aanwezig waren van de feestcomités van het centrum, de Statiewijk, de Belgiek en de Molenhoek. "De gevolgen van het coronavirus hebben impact op heel de bevolking", stelt burgemeester Croes. "Dat geldt ook voor de verantwoordelijken van de Deerlijkse kermissen die ik allemaal heel genegen ben en ieder jaar intens beleef. Het zal dit jaar helemaal anders zijn. Het is te betreuren maar ik heb veel begrip en respect voor de autonomie van de verschillende wijkcomités."De kermis in het centrum opent het rijtje en staat gepland in het laatste weekend van september. "We hebben al vergaderd en beslist dat het een mini-kermis wordt", verduidelijkt voorzitter van de centrumkermis Vera Debaene. "Het rondbrengen van koekenbroden aan alle senioren zullen we blijven doen. Er ging aanvankelijk ook een kleinschalige zondagmiddagactiviteit op het programma staan, maar die werd uiteindelijk toch geschrapt."Tijdens de eerste week van oktober is de Statiewijk aan de beurt. "Het is onze 110de kermis," legt voorzitter Carl De Donder uit. "Wij hebben ondertussen unaniem beslist dat het een kermis wordt als voorgaande jaren. Ten minste als de hogere overheid ons dat toelaat. Het sociale leven mag niet helemaal stilvallen. We gaan ons uiteraard wel aan alle regels en voorwaarden houden zodat alles veilig kan verlopen.""Ons programma ligt al helemaal vast. Op vrijdag 2 oktober starten we met een Oktoberfest dat wordt opgeluisterd door de Klingerbergerkapelle van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, Alpen Fever en de Johny Turbo Alive Band. Op zaterdag staan een kindershow en een vedettenparade geprogrammeerd. Voor de muzikale ambiance zorgen Michael Lanzo, John Terra, Lindsay, Filip D'Haeze, Yves Segers, Sergio en de Romeo's. Zondag zijn er nog de Statieloop met aansluitend optredens van Coco Junior & The All Stars en Christoff. Enkel het muzikaal vuurwerk gaat niet door", zegt voorzitter Carl De Donder."Onze kermis moest normaal plaatsvinden van 9 tot 14 oktober", meldt Billy Veys, voorzitter van het wijkcomité van de Belgiek. "Het wordt bij ons een kermis met een sterk afgeslankt programma. De paardenkoetsen, toch het uithangbord van de Belgiek, gaan zeker niet door. Wat moeten wij bewijzen als ook het grote Waregem Koerse van de agenda is geschrapt? Ook naar sponsors toe zou het allicht een hopeloze zaak geweest zijn. Op zaterdag 10 oktober voorzien wij een namiddagactiviteit voor de bewoners en ook de eucharistieviering voor de overleden bewoners zal wellicht plaatsvinden."Rudy Verhulst, voorzitter van het feestcomité van de Molenhoek, zit op dezelfde lijn. "Wij sluiten de Deerlijkse kermismaand en vieren in niet-coronatijden feest tijdens het derde weekend van oktober. Ook bij ons geen paarden- en ponykoersen op zondagnamiddag. Op zaterdagnamiddag 17 oktober voorzien wij wel een wat alternatieve kroegentocht. De Molenhoek telde vroeger veel cafés: De Vlasblomme, De Postduif, De Leeuw, De Kruisweg... Het is de bedoeling die kroegen weer tot leven te brengen. Aansluitend voorzien wij een praatcafé, maar zonder optredens.""Met Elza Buys hebben we op de Molenhoek op 2 augustus een honderdjarige te vieren. De contacten met de familie moeten nog gelegd worden, maar na de eucharistieviering en de rondgang van de fanfare willen we onze eeuwelinge nog eens extra in de verf zetten. Maar het blijft koffiedik kijken wat er over pakweg vier maanden wel of niet zal mogen georganiseerd worden."