In het gemeentehuis werd onder ruime publieke belangstelling de editie 2019 van de Kerstcorrida voorgesteld. De basisformule 'Samen lopen voor het goede doel' blijft behouden. "De opbrengst is nog altijd ten voordele van de gemeentescholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam, waar ik ex-directeur mijn hart aan verloren heb", stelde Alain Himpe, die na een onderbreking van tien jaar weer de voorzittershamer hanteert in het Kerstcorrida comité. "We rekenen op goed weer zodat we weer ve...