In het gemeentehuis werd onder ruime publieke belangstelling de editie 2019 van de Kerstcorrida voorgesteld. De basisformule 'Samen lopen voor het goede doel' blijft behouden. "De opbrengst is nog altijd ten voordele van de gemeentescholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam, waar ik ex-directeur mijn hart aan verloren heb", stelde Alain Himpe, die na een onderbreking van tien jaar weer de voorzittershamer hanteert in het Kerstcorrida comité. "We rekenen op goed weer zodat we weer ve...

In het gemeentehuis werd onder ruime publieke belangstelling de editie 2019 van de Kerstcorrida voorgesteld. De basisformule 'Samen lopen voor het goede doel' blijft behouden. "De opbrengst is nog altijd ten voordele van de gemeentescholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam, waar ik ex-directeur mijn hart aan verloren heb", stelde Alain Himpe, die na een onderbreking van tien jaar weer de voorzittershamer hanteert in het Kerstcorrida comité. "We rekenen op goed weer zodat we weer vele honderden lopers kunnen verwelkomen in Deerlijk, nog altijd de 'mooiste en snelste' gemeente van het land.""De Kerstcorrida is gebaseerd op drie sterke pijlers. Vooreerst is er de vaste datum, de laatste zondag voor Kerstmis. Een tweede troef is de volledig verkeersvrije omloop die door de deelnemers enorm naar waarde wordt geschat. Ten slotte is er de unieke sfeer met een massale publieke belangstelling en de vele animatiestandjes van verenigingen.""Het bestuur werd dit jaar uitgebreid met een achttal nieuwe krachten. "Het sponsorgeld is zowat verdubbeld. Het komt allemaal ten goede aan De Kim en De Sam... De grootste wijziging situeert zich dit jaar in het loopparcours. Alle wedstrijden starten aan het postkantoor in de Hoogstraat, de jeugdwedstrijden zijn gewijzigd en ook de corrida over 5 km en de prestatieloop over 15 km worden over een nieuw parcours gelopen. We hebben aantrekkelijke trajecten uitgestippeld en geprobeerd om de loopwedstrijd zo dicht mogelijk bij het centrum te houden.""Alles is piekfijn voorbereid dank zij de inzet van veel vrijwilligers", verduidelijkte parcoursbouwer Lucien Vandenbroucke. "Zo'n 200 medewerkers zetten hun beste beentje voor om alles in goede banen te leiden. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers en toeschouwers in ideale omstandigheden ontvangen worden. De seingevers worden vaak vergeten, maar blijven van vitaal en cruciaal belang. Veiligheid staat voorop."De 36ste kerstcorrida vindt plaats op zondag 22 december en start om 13.15 uur met vier jongerenlopen en de Happy Together Run voor de leerlingen van De Kim en De Sam. De kerstcorrida over 5 kilometer wordt om 14.30 uur op gang geschoten, de massaloop over 15 kilometer om 15.15 uur. Elke deelnemer aan de 5 of 15 km ontvangt een T-shirt. De deelname in de kosten bedraagt 10 euro bij voorinschrijving (tot 15 december). Voor daginschrijvingen is dat 14 euro. Jonger dan 12 jaar betaalt men respectievelijk 3 en 4 euro. (DRD)