"Het aanpakken van de gemeentelijke speelpleintjes was opgenomen in ons meerjarenplan 2020-2025. Daar willen we ook concreet werk van maken", verduidelijkt schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open Vld).
...

"Het aanpakken van de gemeentelijke speelpleintjes was opgenomen in ons meerjarenplan 2020-2025. Daar willen we ook concreet werk van maken", verduidelijkt schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open Vld). "Om een goede kijk te hebben op de situatie, zullen we een grondige evaluatie uitvoeren. Sommige speelpleintjes hebben al bijna twee decennia op de teller staan. De vraag is of ze nog veilig genoeg zijn en voldoen aan de noden van de wijkbewoners. Misschien mag het allemaal iets avontuurlijker, met meer speelgroen of richten we ze in als ontmoetingsplek voor de hele buurt? Met een doordacht en afgestemd plan willen we tegen 2025 gefaseerd werk maken die wijkspeelpleintjes."De jeugddienst is van dichtbij betrokken bij de inspectie die wordt uitgevoerd door Speeltuinveilig, een onafhankelijk Oost-Vlaams inspectiebedrijf dat openbare speeltuinen controleert. "Door jaarlijkse en periodieke inspecties staat deze organisatie ons bij in de verplichtingen die verbonden zijn aan de uitbating van speeltuinen. Op die manier hebben wij een concreet zicht gekregen op eventuele onderhoudswerken of herstellingen en hoe dringend het is om die maatregelen door te voeren.""Zo weten we dat het speeltuintje aan het voetbalveld van de Sneppe-Vogelwijk op de hoek van de Driesknoklaan en de Paanderstraat onvoldoende scoort op het vlak van de geldende veiligheidsnormen", aldus de schepen. "Het zal dan ook verdwijnen. Het speelpleintje wordt niet vervangen omdat we twee nieuwe in de onmiddellijke omgeving realiseerden. Wat er in de plaats komt, ligt nog niet vast. Dat wordt bekeken als de ruimte vrij is."Twee andere speelpleintjes in de Ketsersstraat en de Boelarestraat kregen ook opmerkingen. Die worden aangepakt door de gemeentediensten of door externen bij meer structurele tekortkomingen. De speelpleintjes in de nieuwste wijken, zoals de Sneppe en de Meerkoetstraat, voldoen aan de Belgische wetgeving en de Europese norm, die van toepassing is voor alle toestellen geplaatst na 31 oktober 2018. Voor toestellen die voordien werden geplaatst, blijft in principe de oude norm van toepassing. "Het speelplein achter het Gaverkasteel op het Gaverdomein in de Vercruysse de Solartstraat is het grootste gemeentelijk speelplein en onderdelen daarvan werden waar nodig al vernieuwd. Dat bekijken we dan in de globale opwaardering van het Gaverdomein", besluit schepen Bert Schelfhout. (RD)