Hiermee wordt versneld gevolg gegeven aan de verhoogde maatschappelijke druk tot opname van meisjes die kampen met een complexe problematiek. De gemeenschapsinste...