In de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (KBH) werd beslist dat het eerste, tweede en zesde leerjaar starten met vier halve dagen. "Het is een hele puzzel om alles geregeld te krijgen want naast die leerjaren lesgeven, moeten de andere kinderen die nog niet naar school mogen komen ook pre-teaching blijven krijgen. Daarnaast moeten we ook nog opvang blijven voorzien voor de kinderen wiens werkende ouders geen opvang hebben. Er is ook toezicht nodig", zeggen zowel directeurs Veerle Vlerick en Ruben Seynhaeve van de Mariaschool als directeur Veronique Patteeuw van De Wingerd.
...

In de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (KBH) werd beslist dat het eerste, tweede en zesde leerjaar starten met vier halve dagen. "Het is een hele puzzel om alles geregeld te krijgen want naast die leerjaren lesgeven, moeten de andere kinderen die nog niet naar school mogen komen ook pre-teaching blijven krijgen. Daarnaast moeten we ook nog opvang blijven voorzien voor de kinderen wiens werkende ouders geen opvang hebben. Er is ook toezicht nodig", zeggen zowel directeurs Veerle Vlerick en Ruben Seynhaeve van de Mariaschool als directeur Veronique Patteeuw van De Wingerd."Het is gelukt, dankzij de hulp van een crisisteam en het voltallige leerkrachtenkorps. De Nationale Veiligheidsraad vraagt heel wat van ons: denk maar heel vaak de handen wassen, mondmaskers voor leerkrachten en personeel, afstand houden... Dat vraagt een aanpassing", vult Veronique aan. Wat de lessen zelf betreft houden beide scholen het bij Nederlands en wiskunde, en voor het zesde leerjaar ook nog Frans. Bij de Wingerd zit er ook Schrift bij voor het 1e en 2e leerjaar. Maar er is in beide scholen nog veel meer dan dat. Om aan de voorschriften van de Veiligheidsraad te voldoen, is er in beide scholen aardig wat geïnvesteerd. Ze kochten een zuil om de handen te ontsmetten, liters zeep, ontsmettingsmiddel, handgel en een voorraad papieren handdoekjes. Ze investeerden ook in affiches en borden over de 1,5 meter afstand. Veronique Patteeuw kocht voor de school herbruikbare mondmaskers. Ruben Seynhaeve investeerde ook in een plexiglas op het secretariaat. "Onze begroting krijgt heel wat te verduren want ons opvang- en onderhoudspersoneel dient ook betaald te worden", zegt hij. Beide scholen beschikken over genoeg ruimte. "We zijn blij te horen dat het maximum van tien kinderen per klas opgetrokken werd naar 14. Dat maakt het iets meer haalbaar. Omdat we over ruime lokalen beschikken, lukt het om de kinderen met het aantal leerkrachten dat we hebben, een vaste plaats te geven. Ook op de speelplaats en in de tuin kunnen we die leerjaren een eigen aparte zone geven." Ook directeur Patteeuw beschikt over genoeg lokalen en leerkrachten: "Het is krap, maar het lukt. De speeltijden worden alternerend: elke klasbubbel krijgt zijn eigen speelzone toebedeeld volgens een beurtsysteem.""De eerste dagen willen we heel wat aandacht hebben voor de vragen waarmee de kinderen worstelen. We laten hen ook vertellen. Zo kunnen we deze donkere periode bij hen helpen verwerken. We zetten maximaal in op lesgeven. Alle nevenactiviteiten werden geschrapt. Ook de toetsenperiode gaan we beperken tot permanente evaluatie. Zo kunnen we tot de laatste dag les geven", duidt Ruben Seynhaeve. "We vinden het belangrijk om een dag te kunnen proefdraaien. Op die dag zal de nadruk vooral op het socio-emotionele aspect liggen: kinderen verwelkomen onder toch wel bizarre omstandigheden, hen laten ventileren over wat er gebeurd is, over wat ze reeds weten over corona, over hoe ze het haalbaar zien in de school. Samen naar oplossingen zoeken voor het probleem van social distancing: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 1,5 m afstand houden? Er wordt maximaal ingezet op lesgeven: tussendoor is er permanente evaluatie. Van een proevenweek is er geen sprake", aldus Veronique Patteeuw.