Vijftien jaar heeft het geduurd eer de West-Vlaamse Intercommunale en de sociale bouwmaatschappij Vivendo groen licht kregen om dit project aan te vangen. De site bevindt zich immers langs de Sint-Trudostraat, op een boogscheut van de Assebroekse Meersen. En de Stad weigert een bouwvergunning te verlenen aan JPB Invest Building, dat aan de overkant van de straat, in drassige weiden, 53 woningen en 38 appartementen wil realiseren. De buurt heef...

Vijftien jaar heeft het geduurd eer de West-Vlaamse Intercommunale en de sociale bouwmaatschappij Vivendo groen licht kregen om dit project aan te vangen. De site bevindt zich immers langs de Sint-Trudostraat, op een boogscheut van de Assebroekse Meersen. En de Stad weigert een bouwvergunning te verlenen aan JPB Invest Building, dat aan de overkant van de straat, in drassige weiden, 53 woningen en 38 appartementen wil realiseren. De buurt heeft zich voorlopig met succes verzet tegen dat vastgoedproject.Vivendo en WVI hebben er alles aan gedaan om in hun gezamenlijk project voor 139 woonentiteiten de buurt terwille te zijn. "Er wordt sterk geïnvesteerd in een kwaliteitsvol openbaar domein, met wandelpaden, veilige fietsdoorsteken, veel groen en ruimte voor ontmoeting. Een nieuwe parkzone van een halve hectare op de rand van het project wordt een groene ontmoetingsplaats voor de nieuwe bewoners en voor de huidige bewoners van de aanpalende Benedictijnenstraat", stelt Koen De Craemer van Vivendo.Om waterproblemen voor de buurt te voorkomen is er een buffer van 1500 m² voor regenwater voorzien in de parkzone. "Er komen ook wadi's en een open grachtenstructuur. De aanleg van een winterbedding met 600 m³ buffercapaciteit kan water infilteren en vertraagd afvoeren bij hevige regen", aldus Dirk De fauw, voorzitter van Vivendo.Het project voorziet volgens Geert Sanders van WVI een gezonde mix van kavels, woningen en appartementen voor ieders budget: "De helft van de 139 woonentiteiten worden sociale woningen, de andere helft wordt als bouwgrond verkocht. Wie al meer dan drie jaar in Brugge woont of werkt, krijgt voorrang bij de verkoop. Er moet wel binnen de vier jaar gebouwd worden."De plannen bevatten zowel halfopen bebouwing als rijwoningen met achterliggende garageweg, zodat de voordeur van de woningen uitgeeft op een groen ingeklede autovrije erfweg. "WVI zal in 2022 71 vrije bouwkavels op de markt brengen, die variëren tussen 189 m² en 439 m². Ons publiek is in hoofdzaak jonge gezinnen, twintigers. Er is echt nog nood aan bouwgrond in Brugge, dat blijkt uit de vele vragen die wij krijgen", aldus Geert Sanders. Vivendo mikt eerder op eenoudergezinnen en alleenstaanden met haar kleinere, sociale flats.