"In Woumen bij Diksmuide vangen we in ons spaarbekken drie miljoen kubieke meter water op", schetst woordvoerder Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Het klimaat verandert, dus hebben we 's zomers meer droogte en 's winters meer regen. Daarop spelen we met dit proefproject in." Hydrogeoloog Alexander Vandenbohede schetst wat de bedoeling is. "We willen een ondergronds spaarbekken aanleggen van drie miljoen kubieke meter, maar ...

"In Woumen bij Diksmuide vangen we in ons spaarbekken drie miljoen kubieke meter water op", schetst woordvoerder Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Het klimaat verandert, dus hebben we 's zomers meer droogte en 's winters meer regen. Daarop spelen we met dit proefproject in." Hydrogeoloog Alexander Vandenbohede schetst wat de bedoeling is. "We willen een ondergronds spaarbekken aanleggen van drie miljoen kubieke meter, maar dan zonder de bodem te verstoren. Hoe we dat doen? Het overtollige regenwater pompen we na een voorhandeling naar een laag tussen de 200 en 300 meter onder de grond. Als we 's zomers dan water te kort hebben, kunnen we dat water terug oppompen. We hoeven geen constructies onder de grond te installeren. De verschillende grondlagen houden het water voldoende tegen. De voordelen zijn divers. Zo gaat er minder regenwater verloren en hoeven we geen miljoenen te investeren in een nieuw spaarbekken. We nemen ook geen grond in. Dit proefproject kost een half miljoen euro. We lieten speciaal een pomp bouwen die tot op zo'n diepte water kan oppompen. We onderzoeken nu eerst welke capaciteit we ondergronds hebben en becijferen het volledige project. We hebben nu nog geen water geïnjecteerd. Eerst willen we de huidige situatie grondig kennen.""Een eerste studie vorig jaar toonde aan dat er op het terrein in Diksmuide potentieel is om behandeld water in de ondergrond te injecteren", overloopt Tom Diez van De Watergroep het traject. "Sinds begin mei voeren we op het terrein pomptesten uit. Tijdens de zomer volgt een haalbaarheidsstudie. We werken voor dit project samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Als de resultaten goed zijn, dan zal het toch nog vijf tot tien jaar duren vooraleer we ook echt het systeem kunnen opstarten. Dat komt omdat er nu nog geen wettelijk kader is dat zegt dat je zoet water mag stockeren ondergronds in een laag waar er brak water is. Nu mag je enkel water van dezelfde kwaliteit pompen in de ondergrond."De Watergroep hoopt dat het pilootproject goede resultaten oplevert. Nu al zorgt het in de winter voor 60 procent en in de zomer voor 30 procent van de waterproductie in West-Vlaanderen. (GUS)