Door A'kzie en De Kier te steunen, wil zaakvoerder Leopold Dekeyser nog meer Kortrijkzanen uit de armoede helpen.
...

Door A'kzie en De Kier te steunen, wil zaakvoerder Leopold Dekeyser nog meer Kortrijkzanen uit de armoede helpen."In Kortrijk leeft ongeveer 15 procent van de mensen in armoede", aldus de zaakvoerder. "Dat vinden wij niet kunnen. Dus willen we bijspringen waar mogelijk door A'kzie en De Kier te steunen." Bij vzw De Kier bieden vrijwilligers een luisterend oor en financiële of materiele hulp aan. "De voordeur in de Kapittelstraat staat elke voormiddag op een kier. We helpen iedereen, met extra aandacht voor wie minder kansen krijgt, zoals kinderen. Het hebben van een dak boven het hoofd is cruciaal, wij zijn bijzonder blij dat de Warmste Makelaar hiervoor zijn nek uitsteekt", aldus Paul De Marez van vzw De Kier.A'kzie is een vereniging waar armen het woord nemen. Martine Nuyttens is voorzitter van de vereniging: "Wij maken mensen in armoede sterker, met themagroepen en in dialoog met het beleid. Onze grootste pijler is vrije tijd, hierbij werken we drempels zoals betaalbaarheid weg. Met een vrijetijdsloket, daguitstappen, een zomeruitstap en ontmoetingsmomenten zetten we mensen op weg of bezorgen we hen een leuke dag. Dat geeft enorme voldoening, alle extra ondersteuning is dus welgekomen.""Meer dan 10.000 Kortrijkzanen leven in armoede", te veel volgens Leopold Dekeyser. Tot 31 januari schenkt de Warmste Makelaar 500 EUR per verkocht pand: "Met de extra middelen zorgen we dat de armoedeverenigingen nog meer mensen helpen en coachen. Iedereen die overweegt z'n pand te verkopen, kan via ons een steentje bijdragen. Het kost je niets en je steunt het goede doel."Het aanbod woningen van de Warmste Makelaar vind je op www.dekeyser.immo.(Annelies Nollet)