Op 14 januari werd De Vlaamse Waterweg door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot de aanleg van een collectieve drainage achter de prachtige rij stadswoningen uit het interbellum in het Koning Albertpark, het deel van het park dat gelegen is tussen het rondpunt aan de Vercruysselaan en de Diksmuidekaai. Die woningen hebben sinds het begin van de Leiewerken, 20 jaar geleden, met grote wateroverlast te kampen, en bijgevolg ook grote schade. Vooral Geert Vandepitte blijft strijden tegen een administratie die er volgens hem een lange uitputtingsslag van maakt. In januari vreesde hij al dat het vonnis een pyrrusoverwinning zou kunnen zijn. Volgens Vandepitte, die het relaas van zijn strijd tegen het water en al wie hem wil laten verzuipen subliem weergeeft in zijn blog 'Man met Pomp', wil de administratie het proces rekken tot de kleine burger noodgedwongen de strijd moet opgeven.
...