"In samenspraak met Arkorum (koepel van 18 basisscholen in Roeselare-Ardooie, red.) en onder leiding van coördinerend directeur Francis Devolder is vrijdag 15 mei geen proefdag", gaat directeur Jan Bogaert van start. "We starten direct op maandag 18 mei, enkel met het eerste en zesde leerjaar. Dat zal zo zijn voor alle scholen binnen Arkorum. Voor iedereen gelijk. Het tweede leerjaar kan wellicht starten op maandag 25 mei. Voor de kleuters en de andere leerjaren wachten we af wat de Nationale Veiligheidsraad beslist."
...

"In samenspraak met Arkorum (koepel van 18 basisscholen in Roeselare-Ardooie, red.) en onder leiding van coördinerend directeur Francis Devolder is vrijdag 15 mei geen proefdag", gaat directeur Jan Bogaert van start. "We starten direct op maandag 18 mei, enkel met het eerste en zesde leerjaar. Dat zal zo zijn voor alle scholen binnen Arkorum. Voor iedereen gelijk. Het tweede leerjaar kan wellicht starten op maandag 25 mei. Voor de kleuters en de andere leerjaren wachten we af wat de Nationale Veiligheidsraad beslist."De ingekorte lesweek spitst zich toe op wiskunde, taal en wereldoriëntatie (WO). De lessen zullen ook op een ander tijdstip beginnen en eindigen. Ook speeltijden en lunchpauzes vallen op een ander moment en op een andere locaties. Nergens zal er gemixt worden. Iedereen blijft in zijn bubbel. "De praktische informatie is al aan de betrokken ouders via de app Gimm-e bezorgd. Die app is een wondermiddel om met de ouders vlot te communiceren. Het is een online prikbord.""De afgelopen weken hebben onze leerkrachten hard gewerkt om al onze kleuters en leerlingen toch min of meer bij de les te houden", vervolgt de directeur. Ze maakten filmpjes, bezorgden lespakketten en oefeningen via de computer en/of aan huis. "Ze geven digitaal les, er is pre-teaching, er is de besloten Facebookgroep voor de kleuters. Er zijn afhaalmomenten op school voor taken en lesopdrachten. Wie digitaal moeilijk te bereiken was, werd gebeld of kreeg bezoek. Kortom: alles werd in het werk gesteld om iedereen te bereiken", somt hij op. "Daarbij zorgen we ook voor de kinderopvang van ouders in essentiële beroepen of een moeilijke thuissituatie. Op maandag 4 mei waren er een twintigtal kinderen in de opvang. "Ook de acht peuters die zouden starten na de paasvakantie en de vier die zouden instappen na Hemelvaart kregen een bezoekje aan de deur van hun toekomstige juf", vult de directeur aan.Ook voor de leerkrachten zelf veranderde er veel. "Vergaderen met het lerarenkorps was via videocalls. Veel van de nieuwe digitale applicaties verliepen vlot dankzij Bart Blomme, onze ICT-specialist op school. Een groot pluspunt aan deze coronacrisis is dat we met z'n allen digitale leer- en werkmethoden hebben (her)ontdekt. Op dat vlak hebben we serieuze stappen vooruit gezet."Wat de kleuters en de andere leerjaren betreft, is het voorlopig koffiedik kijken. De directeurt hoopt om iedereen nog voor het einde van het schooljaar terug te zien. "Ik had niet gedacht dat ik op een zucht van mijn pensioen eind september nog dergelijke reorganisaties én improvisaties zou meemaken", glimlacht hij. "Het is niet anders. Elk nadeel heb zijn voordeel, zei ooit een bekende voetballer. "Ik hoop dat een aantal positieve ontwikkelingen zullen blijven." (AD)