Trots, op het hoogste punt van Kuurne. De Stokerijmolen langs de Brugsesteenweg en vlak bij de Molenwijk, is een van de meest herkenbare punten van de gemeente. De molen, die dateert van het einde van de 18de eeuw, kwam er in opdracht van Louis Carpentier toen hij verhuisde van Kortrijk naar Kuurne. Naar alle waarschijnlijkheid verhuisde zijn molen gewoon mee. In 1943 werd de molen tot officieel monument bestempeld, een dikke 15 jaar later werd hij definitief buiten werking gesteld. De gemeente Kuurne werd in sept...

Trots, op het hoogste punt van Kuurne. De Stokerijmolen langs de Brugsesteenweg en vlak bij de Molenwijk, is een van de meest herkenbare punten van de gemeente. De molen, die dateert van het einde van de 18de eeuw, kwam er in opdracht van Louis Carpentier toen hij verhuisde van Kortrijk naar Kuurne. Naar alle waarschijnlijkheid verhuisde zijn molen gewoon mee. In 1943 werd de molen tot officieel monument bestempeld, een dikke 15 jaar later werd hij definitief buiten werking gesteld. De gemeente Kuurne werd in september 1960 eigenaar, maar twee herstellingspogingen - in 1963 en in 1980-1983 - ten spijt, werd de molen nooit echt in ere hersteld. Sinds de zware storm van januari 2007 hangen de wieken zelfs stil: een touw zorgt er sindsdien voor dat draaien niet meer kan. Daar wil het gemeentebestuur nu verandering in brengen. "De Stokerijmolen verdient eerherstel", oppert burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Het is niet de bedoeling om de molen opnieuw te laten werken. Malen zal hij dus nooit meer doen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat hij opnieuw schittert."Schepen van Patrimonium Ann Messelier (CD&V) treedt de burgemeester bij. "Het beheersplan dat Leiedal opmaakte in opdracht van de gemeente, is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat plan is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een erfgoedpremie. Op vandaag is zeker 60 procent subsidie te verkrijgen voor een monument, maar hoe langer we wachten, hoe groter het risico dat die subsidies dalen. Onze beschermde molen is dringend aan herstelling toe. We willen geen minimaal oplapwerk doen, terwijl de staak van de molen aan het wegzakken is." Die herstellingskosten worden geraamd op 640.000 euro. "We kiezen heel bewust om de molen op zijn huidige plaats te laten staan", aldus nog de schepen. "De Molenwijk zou graag haar icoon houden, net als kinepraktijk Delie. Het blijft toch een landmark langs de Brugsesteenweg. Anderzijds speelt ook het financiële een rol: een verhuizing naar het Vlaspark bijvoorbeeld verhoogt de kost meteen met 25 procent. Het zou wel aangenaam zijn om de site rond de molen een kwalitatievere invulling te geven. Er loopt al een fietspad langs, maar dat is te weinig gekend." Burgemeester Francis Benoit ziet bovendien culturele mogelijkheden. "Denk maar aan een kunstexpo in en rond de molen." Ook de toekomstplannen voor de vlasroterij Sabbe langs de Leie krijgen vorm. "We voorzien pop-upactiviteiten, maar denken ook na over het herstel en zoeken advies voor de herbestemming. De meest noodzakelijke werken moeten in 2020 uitgevoerd worden", besluit de schepen.