"We verwachten vrijdag 97 kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar terug op school", weet Nele Haeve. Die zullen evenwel niet in hun gebruikelijke klas met al hun klasgenoten les kunnen volgen. "De klassen zullen opgesplitst worden", vertelt Nele Haeve. "In elk klaslokaal mogen immers maar 14 leerlingen plaatsnemen. Elk kind moet over een ruimte van vier vierkante meter beschikken. Voor de leerkra...

"We verwachten vrijdag 97 kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar terug op school", weet Nele Haeve. Die zullen evenwel niet in hun gebruikelijke klas met al hun klasgenoten les kunnen volgen. "De klassen zullen opgesplitst worden", vertelt Nele Haeve. "In elk klaslokaal mogen immers maar 14 leerlingen plaatsnemen. Elk kind moet over een ruimte van vier vierkante meter beschikken. Voor de leerkracht is acht vierkante meter voorzien. Doordat we de klassen opsplitsen dienen we ook extra leerkrachten in te schakelen. Voor veel leerkrachten betekent dat meteen een dubbele opdracht, want zij moeten ook nog aan de andere klassen onderricht geven via videochat. Daarnaast moeten we voor de andere leerjaren en voor de kleuters ook instaan voor noodopvang. Daarvoor moet uiteraard ook personeel ingezet worden." De veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt, zijn overigens niet van de poes. "Concreet komt het er op neer dat de kinderen in de bubbel moeten blijven waartoe ze behoren", legt directrice Haeve uit. "Elke lesgroep bestaat uit 14 leerlingen. Die mogen niet in contact komen met leerlingen van een andere groep. Ook op de speelplaats wordt alles per groep gedaan en dient er in groep gespeeld te worden. We hebben daartoe de speelplaats door middel van nadars opgedeeld. Elke bubbel deelt ook een toilet en eet samen, apart van de andere groepen. Er zijn ook aparte ingangen voor elke groep voorzien. Het lukt nipt, eigenlijk heel nipt om alles te kunnen organiseren. Het ganse team helpt elkaar en is momenteel in overleg met de preventieadviseur druk aan de slag met de voorbereiding."De directrice zegt blij te zijn weer aan de slag te kunnen. "Iedereen is blij de kinderen terug te zien en 'gewoon' les te kunnen geven. We voelen evenwel ook mee met de kinderen die nog geen perspectief hebben op gewoon weer les volgen op school. We gaan hen evenwel zo goed mogelijk blijven bijstaan om hen vanop afstand hulp en uitleg te geven." (BCH)