Elk jaar organiseert de milieudienst in nauwe samenwerking met de facilitaire dienst van de stad Harelbeke een grote lenteschoonmaak. "Sinds de start van de opruimacties in 2007 verzamelden onze diensten meer dan 50 ton afval. Elke kilo zwerfvuil is er één teveel, maar we hopen zo wel het goede voorbeeld te geven", aldus schepen van Milieu Tijs Naert (Groen), die deze week ook mee de handen uit de mouwen stak.
...

Elk jaar organiseert de milieudienst in nauwe samenwerking met de facilitaire dienst van de stad Harelbeke een grote lenteschoonmaak. "Sinds de start van de opruimacties in 2007 verzamelden onze diensten meer dan 50 ton afval. Elke kilo zwerfvuil is er één teveel, maar we hopen zo wel het goede voorbeeld te geven", aldus schepen van Milieu Tijs Naert (Groen), die deze week ook mee de handen uit de mouwen stak."Ondanks het mindere weer konden we dit jaar rekenen op heel veel helpende handen. Dat toont aan dat het bewustzijn rond zwerfvuil steeds groter wordt", zegt Frenchy Laevens, coördinator van de actie. Onder andere de Stasegemse Zwoppers en heel wat Harelbeekse scholen - VBS Hulste, VBS De Wingerd, VBS Sint Rita, VBS Sint Augustinus, de Mariaschool en het Guldensporencollege - zamelden zwerfvuil in. Tijs Naert: "Dankzij de inzet van onze verenigingen, vrijwilligers en medewerkers zijn we weer een beetje meer weireldstad geworden. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet voor een propere stad."Naast deze jaarlijkse grote schoonmaak worden zwerfvuil en sluikstort in Harelbeke het hele jaar door opgeruimd door een team van vzw Effect. Zij ruimen op langs vastgestelde trajecten van landelijke wegen en ruimen ook binnen de 24 uur sluikstorten op die aan de milieudienst worden gemeld. Op de locaties waar de groendienst actief is, ruimen zij het zwerfvuil op. Op de gewestwegen wordt een paar keer per jaar het afval opgeruimd door een door het Vlaams Gewest aangestelde aannemer. Daarnaast worden sluikstorters die worden betrapt ook beboet. Wie zich op regelmatige basis wil inzetten om zijn straat of wijk zwerfvuilvrij te maken kan zich aansluiten bij Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten.De lenteschoonmaak past perfect in het kader van citymarketingverhaal 'Oarelbeke Weireldstad''dat de komende zes maanden volledig kadert in het thema duurzaamheid. "We starten letterlijk met een propere lei, mooier en symbolischer kan niet. In de komende zes maanden staan er onder andere ook nog een duurzaamheidsfestival en een duurzame actie met de lokale handelaars op de kalender", besluit Naert. De stadsmedewerkers kwamen samen op het stadsdepot om te klinken op het einde van de lentekuis van 2020.(PVH)