Na een jaar van voorbereidend werk kon Ciska Vanderwal in de zomer van 2011 fier als een gieter de eerste speelpleinwerking voor kinderen met autisme en ADHD aankondigen. Het was een huzarenstukje want de vzw De Speelschommel werd (en wordt) maar gedragen door een vijftal vrijwilligers.
...

Na een jaar van voorbereidend werk kon Ciska Vanderwal in de zomer van 2011 fier als een gieter de eerste speelpleinwerking voor kinderen met autisme en ADHD aankondigen. Het was een huzarenstukje want de vzw De Speelschommel werd (en wordt) maar gedragen door een vijftal vrijwilligers."Die eerste editie was een waar succes. We vingen die zomer 19 kinderen op. Dat lijkt niet veel, maar vergeet niet dat ze zonder uitzondering veel extra zorg vergen. Hen een leuke vakantie aanbieden, de nodige gekwalificeerde monitoren bij elkaar zoeken,... en dat allemaal zonder een cent subsidie, het was niet simpel", herinnert Ciska zich dat pioniersjaar. "De weg naar mijn droom was lang maar de voldoening was groot toen bleek dat de ouders zonder uitzondering enthousiast waren over ons initiatief."Logisch want voor kinderen met autisme of ADHD was er geen aanbod. "En als ouder van dergelijk kind wil je uiteraard de beste opvang vinden tijdens de vakanties. Het verbaasde ons toen ook niet dat ouders afkwamen met de vraag om ook tijdens andere schoolvakanties opvang te verzorgen."De opdracht die Ciska en co zichzelf opgelegd hadden, bleek echter zwaarder dan vermoed. In die mate dat De Speelschommel in 2016 zijn speelpleinwerking moest stopzetten. "Het bleek vooral moeilijk om competente begeleiders te vinden. We werkten doorgaans met laatstejaarsstudenten psychologie, maar ook zij bleken vaak niet opgewassen tegen de uitdaging. Met ons kleine team vrijwilligers werd het ook alsmaar moeilijker om alles georganiseerd te krijgen."In 2018 ging De Speelschommel zich daarom richten op gezinsactiviteiten zoals een paasraap, sintdag, uitstap. "En een voordracht over autisme of ADHD, ook vandaag nog een vaste afspraak op onze kalender. We pakten toen heel even uit met een 16+-café in jeugdhuis De Korre - geen onverdeeld succes - en lanceerden een 'brussendag', waarbij we extra aandacht besteedden aan de broers en zussen van kinderen met autisme en ADHD. Ook zij verdienen namelijk extra aandacht."Sinds kort en in aanloop naar de tiende verjaardag kreeg de vzw een nieuwe naam. "Vanaf nu spreken we van De PluMe. Omdat De Speelschommel de lading niet meer dekte. We organiseren nu eenmaal geen speelpleinwerking meer. Onze vzw richt zich nu ook naar kinderen en jongeren met alle mogelijke beperkingen. Gezinsactiviteiten organiseren en informeren blijven onze hoofdopdrachten. We doen dat nu via een zestal activiteiten per jaar. Dat is beheersbaar voor ons kleine bestuur. In juni voegen we daar wel een speciale uitstap aan toe. Ter gelegenheid van onze tiende verjaardag trekken we dan met de kinderen naar de Efteling." (MM)