Na heel wat weken thuis kan de verveling bij kinderen al eens toeslaan. En ook voor de ouders blijft het een uitdaging om creatief aan de slag te gaan om hun kroost bezig te houden. Dat beseffen ze maar al te goed bij speel-o-theek De Piepbal waar al meer dan 40 jaar lang speelgoed wordt ontleend aan kansarme gezinnen, mensen met een beperking of langdurig zieken. "Spelen is volgens ons een basisrecht. En de reguliere speelgoedhandel heeft niet altijd het juiste antwoord: het materiaal is soms te klein, te verwarrend, te duur of te moeilijk", zegt Els Hoste, die al meer dan dertig jaar voor De Piepbal werkt. "In deze moeilijke tijden is er misschien nog meer nood aan degelijk speelgoed...

Na heel wat weken thuis kan de verveling bij kinderen al eens toeslaan. En ook voor de ouders blijft het een uitdaging om creatief aan de slag te gaan om hun kroost bezig te houden. Dat beseffen ze maar al te goed bij speel-o-theek De Piepbal waar al meer dan 40 jaar lang speelgoed wordt ontleend aan kansarme gezinnen, mensen met een beperking of langdurig zieken. "Spelen is volgens ons een basisrecht. En de reguliere speelgoedhandel heeft niet altijd het juiste antwoord: het materiaal is soms te klein, te verwarrend, te duur of te moeilijk", zegt Els Hoste, die al meer dan dertig jaar voor De Piepbal werkt. "In deze moeilijke tijden is er misschien nog meer nood aan degelijk speelgoed. Om alles toch coronaproof te laten verlopen hebben een speciale uitleenbalie geïnstalleerd. In andere omstandigheden kunnen de mensen vrij rond lopen tussen het speelgoed, maar dat is nu niet mogelijk. We letten erop dat de hygiënevoorschriften en de social distancing gerespecteerd blijven. De Piepbal is gestart met de aangepaste formule voor ontlening en we willen er alvast mee verder gaan tot 8 juni. In die timing volgen we dus wat we horen vanuit de nationale veiligheidsraad. Het spelmateriaal kan afgehaald worden op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 tot 18 uur. Voorlopig is deze mogelijkheid nog wel enkel voorbehouden voor leden van De Piepbal maar uiteraard kan iedereen die in aanmerking komt zich aanmelden voor lidmaatschap." Geïnteresseerden kunnen kiezen uit heel wat verschillende categorieën speelgoed, zoals constructiespelen, fantasiespelen, gezelschapsspelen, ontwikkelingsspelen, puzzels, zintuiglijke spelen, expressiespelen, kaartspelen, strategische spelen, dobbelspelen en taalspelen. Er is een maximum van drie spelen per aanvraagbeurt. "We roepen onze leden ook op om het spelmateriaal terug te brengen naar de speel-o-theek. Zo krijgen zij de kans om dit materiaal met de nodige hygiënische maatregelen terug beschikbaar te maken voor andere leden. Ook het terugbrengen kan op een veilige manier gebeuren in de onthaalruimte in de Verversdijk 17." Speel-o-theek De Piepbal ontleende het eerste speelgoed in september 1978, toen nog als onderdeel van KMPI Spermalie. Het idee groeide om het spelmateriaal te centraliseren en beter in te spelen op de diverse doelgroepen. "Steeds in overleg met de opvoeders werd heel wat nieuw speelgoed aangekocht, de werking werd omgevormd naar een eigen vzw en in 1983 verhuisde De Piepbal naar een klein huisje langs de Potterierei", schetst Els de geschiedenis van de werking. "Door het sterk stijgende aantal leden was er nood aan meer ruimte en in 1993 verhuisde de speel-o-theek naar een ruim pand op het adres Ververdsdijk 7. Sinds het einde van de jaren '90 worden de lokalen ook opengesteld voor intussen al 27 leefgroepen van verschillende instellingen die komen spelen of snoezelen. We hebben hier trouwens ook een mooie ruime tuin bij om te ravotten. Vanaf het jaar 2005 zijn we ook een vaste partner geworden in de buurtwerking Oost Brugge. Alle sociale voorzieningen uit de buurt werken samen om te vergaderen en samen activiteiten voor buurtbewoners te organiseren. Tot de partners behoren DC De Balsemboom, BLO De Ganzeveer, buurtwerking Annabil, Oranje... Sinds enkele jaren komen leerlingen en studenten van scholen die een opleiding geven tot het werken met kinderen en volwassenen met beperking hier over de vloer om bij te leren." (PDV)Voor alle info: speelotheek.depiepbal@de-kade.be