De zoneraad zou woensdag eigenlijk samen komen om de meerjarenbegroting verder te bespreken, maar zo ver is het nooit gekomen. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld), tevens zonevoorzitter, maakte bekend dat de drie gemeenten zich afscheuren. De voorzitter stelde zijn mandaat ter beschikking. De aanwezige burgemeesters reageerden verontwaardigd op het nieuws dat een dag eerder was uitgelekt.
...

De zoneraad zou woensdag eigenlijk samen komen om de meerjarenbegroting verder te bespreken, maar zo ver is het nooit gekomen. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld), tevens zonevoorzitter, maakte bekend dat de drie gemeenten zich afscheuren. De voorzitter stelde zijn mandaat ter beschikking. De aanwezige burgemeesters reageerden verontwaardigd op het nieuws dat een dag eerder was uitgelekt."Een beetje transparantie was op zijn plaats geweest. We moeten dit vernemen in de pers en bovendien is de afsplitsing nooit een officieel agendapunt geweest op de zoneraad. Dit had in alle sereniteit besproken kunnen worden", zegt Emmily Talpe (Open Vld), burgemeester van Ieper en spreekbuis voor de 15 overblijvende burgemeesters van Brandweer Westhoek. Marc Vanden Bussche counterde. "Afgelopen vrijdag zijn we met de vier burgemeesters tot een besluit gekomen. De splitsing kan toch geen verrassing zijn? Dit heb ik recent nog geopperd tijdens de zoneraad. Tot een akkoord over de meerjarenbegroting zou het nooit zijn gekomen, kan iedereen beamen. Op financieel gebied is dit een impasse. De kust heeft bovendien compleet andere noden dan de westhoek", aldus Vanden Bussche.Daarnaast lagen er binnen de brandweerzone plannen op tafel om de brandweerkazernes van Nieuwpoort, Koksijde, Oostduinkerke en De Panne samen te voegen tot een kazerne, wat niet goed onthaald werd door de kustburgemeesters. Ook over de verdeelsleutel van financiële inbreng per gemeente raakten de burgemeesters er niet uit, noch over de aankoop van nieuw materieel. Maandag geven burgemeesters Bram Degrieck (Het Plan-B) van De Panne, Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort, Marc Vanden Bussche (Open Vld) van Koksijde en Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke een persconferentie over hun nieuwe veiligheidszone. Daarbij willen ze hun plannen, een eengemaakte politiezone en brandweerzone, toelichten aan de burgers. De brandweer van Middelkerke zal zich moeten afscheuren van Zone 1. Middelkerke heeft een eigen politiezone en zou in principe snel kunnen samenvoegen met politie Westkust.(BB)