De zoneraad zou woensdag eigenlijk samen komen om de meerjarenbegroting verder te bespreken, maar zo ver is het nooit gekomen. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld), tevens zonevoorzitter, maakte bekend dat de drie gemeenten zich afscheuren. De voorzitter stelde zijn mandaat ter beschikking. De aanwezige burgemeesters reageerden verontwaardigd op het nieuws dat een dag eerder was uitgelekt.
...