Zes maanden lang heeft een team van vijftien personen van de meerderheidspartijen ACT!E, Het Plan-b en N-VA zich gebogen over waar De Panne deze legislatuur naartoe moet. Omdat inspraak hét verkiezingsstrijdpunt was, voegt het beleid de daad bij het woord. Vanaf vrijdag kan iedereen een waardeoordeel vellen over 21 beleidsdoelstellingen.
...

Zes maanden lang heeft een team van vijftien personen van de meerderheidspartijen ACT!E, Het Plan-b en N-VA zich gebogen over waar De Panne deze legislatuur naartoe moet. Omdat inspraak hét verkiezingsstrijdpunt was, voegt het beleid de daad bij het woord. Vanaf vrijdag kan iedereen een waardeoordeel vellen over 21 beleidsdoelstellingen. De werken moeten deze legislatuur starten maar wat het wordt, ligt nog niet vast. Er moet rekening gehouden worden met het standpunt van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust over de kustverdediging. Een externe partner zal onderzoeken wat ondergrondse garages, een openbare parking of een combinatie van beide zullen kosten. Wat wel al zeker is, is dat de eigenheid met de strandterrassen gekoesterd moet worden.De plannen van het vorige bestuur worden aan de kant gelegd. Het gemeentehuis in zijn huidige vorm blijft. De bibliotheek, de dienst Toerisme, de tentoonstellingszaal en de huisvesting van de ambulanciers krijgen een nieuwe plek waardoor er in het gemeentehuis meer ruimte komt. Dat is nodig, want het OCMW verhuist naar daar. Toerisme komt op de site Cordial, de bibliotheek in de Sint-Pieterskerk, de exporuimte in De Scharbiellie en de ambulanciers bij de technische dienst in de Loskaai.Door huisbezoeken en de vrijwilligerswerking uit te breiden moeten eenzamen sneller de weg naar activiteiten vinden. Een gemeentelijke aanbod aan vervoer kan. De woonkwaliteit moet omhoog om zo de armoede mee te helpen bestrijden. Er komt ook een woonloket. Eigenaars die panden verhuren die niet aan de basisnormen voldoen, krijgen een sanctie. De dienst Jeugd zal het jeugdhuis uitbouwen, inspraak van kinderen kan via een kindergemeenteraad en het bestuur wil meewerken aan een nieuw fuifbeleid. In het nog op te richten Huis van het Kind moeten jonge gezinnen de eerste 1.000 dagen begeleid worden. De Sea-Scouts krijgt een nieuw lokaal waar eventueel ook 't Kraaienest en De Kwinte terecht kunnen.Als blijkt dat de volledige heraanleg van de voetpaden de enige duurzame oplossing is, dan zal dat zo moeten gebeuren en zal het gemeentebestuur de financiële gevolgen moeten dragen. De Dumontwijk moet tegen het einde van deze legislatuur heringericht zijn. Het wordt een autoluwe woonbuurt die zich situeert in de driehoek Duinkerkelaan, Koninklijke Baan en Zeelaan. De volledige wijk wordt een woonerf. Het beleid wil meer externe partners aanspreken om evenementen te organiseren. De dienst Toerisme is het aanspreekpunt en moet De Panne actief promoten. Ook het werkveld krijgt een belangrijkere rol in het toeristische beleid. Het jukeboxmuseum blijft gesloten tot alle juridische vraagstukken over de toestellen en de uitlening ervan zijn uitgeklaard.Het invoeren van bewonerskaarten en parkeerkaarten voor firma's die snelle interventies moeten doen, wordt onderzocht. Duidelijk afgebakende zones voor moto's, laden en lossen en fietsen zorgen voor meer orde op straat. Kleinschalige bedrijven moeten hun plek krijgen op een lokaal bedrijventerrein zodat er in de kernen plaats vrijkomt om te wonen. Daarvoor zou plaats zijn achter Plopsaland, maar er is nog geen akkoord met alle partijen.Naast een belasting op leegstand en verwaarlozing wordt er een gemeentelijke administratieve boete aan gekoppeld. Probleemgebouwen komen sneller op een register leegstaande panden. Wie kiest om een handelszaak in een langdurig leegstand gebouw in te richten, krijgt een subsidie. De commerciële waarde van leegstaande handelspanden kunnen verhoogd worden door de as Nieuwpoort- en Duinkerkelaan anders te catalogeren. Nu zijn er drie zones maar die kunnen anders ingedeeld worden zodat er op het gelijkvloers bijvoorbeeld wel mag gewoond worden.Het bestuur zal met de Vlaamse administraties spreken over meer milderende maatregelen in het dossier van de geplande omleidingsweg in Adinkerke. Extra fietspaden is er één van. Nog in Adinkerke komt een waterplein. Dat is een gelijkvloerse ophaalbrug over de vaart, gecombineerd met zitbanken en een ontmoetingsplaats zoals in Wulpen. Die komt er op de plaats van de huidige voetgangersbrug. Aan de zijde van de vaart is een veiliger fietspad gepland en een aanlegplaats voor pleziervaart. (GUS)