In september konden inwoners en tweedeverblijvers via een eerste online enquête 21 beleidsdoelstellingen beoordelen met een waardecijfer om de prioriteiten mee te helpen bepalen. Die informatie wordt mee verwerkt in een strategisch communicatiebeleidsplan begin 2020. Via deze campagne met krachtige, soms shockerende slogans wil het bestuur inwoners, tweedeverblijvers, toeristen enz. aanzetten om hun mening te uiten over de identiteit en het communicatiebeleid via een tweede publieksbevraging.
...

In september konden inwoners en tweedeverblijvers via een eerste online enquête 21 beleidsdoelstellingen beoordelen met een waardecijfer om de prioriteiten mee te helpen bepalen. Die informatie wordt mee verwerkt in een strategisch communicatiebeleidsplan begin 2020. Via deze campagne met krachtige, soms shockerende slogans wil het bestuur inwoners, tweedeverblijvers, toeristen enz. aanzetten om hun mening te uiten over de identiteit en het communicatiebeleid via een tweede publieksbevraging.Voor het bedenken van de slogans ging het gemeentebestuur in zee met contentmarketingbureau Bold & pepper, dat ook zal instaan voor de opmaak van het strategisch communicatiebeleidsplan en professionele begeleiding. Naast slogans als 'Ik wil chatten met de burgemeester van De Panne-Adinkerke. Ben je smoor op onze burgemeester? Of wil je gewoon even chatten over het beleid? of 'Bericht aan alle Benidorm Bastards in De Panne' Vind je het fantastisch om zo aangesproken te worden? Like! en 'Tik Tok. De Panne op Facebook, Instagram & Twitter nu!' Here we go! De Panne sociaal mediaal! kan je niet naast kijken... Die slogans zijn bedoeld om mensen te triggeren zodat ze de publieksbevraging 'Communicatie 2020' willen invullen. Nog tot en met 20 december kan dat op www.depanne.be/communicatie2020.Deze enquête peilt naar het mediagebruik van de burgers, hun waardering over de gemeentelijke communicatiekanalen, hun communicatievoorkeur, hun visie over het imago van de gemeente. "Deze publieksbevraging 'Communicatie 2020' is een van de manieren om input te verzamelen voor de opmaak van een strategisch communicatiebeleidsplan" zegt Cindy Verbrugge, schepen voor onder meer communicatie, cultuur en toerisme. "Daarnaast werden ook workshops georganiseerd met specifieke doelgroepen (jeugd, senioren, lokale ondernemers, mensen uit het verenigingsleven en kansengroepen) om dieper op de materie in te gaan. Het gemeentebestuur van De Panne doet zijn best om iedereen zo goed mogelijk te informeren, maar het kan altijd beter. In de toekomst willen we de burger nog meer informeren en betrekken bij de besluitvorming en de communicatie errond. Na 20 december zullen we de gegevens van de online enquête verwerken, samen met de input van de werkgroepen die via workshops (begeleid door het studiebureau) een intensief traject lopen rond toekomstige communicatie. In de toekomst moeten we het imago dat De Panne verdient en uitstraalt, met zijn allen samen uitdragen. Dat kan enkel als beleid, personeel en burgers achter eenzelfde communicatieconcept en -proces staan. Met deze intense studie mikken we op participatie en betrokkenheid. We doen dit op een originele manier met aandacht voor 'tiktokkers' en 'bastards'!"Wie de enquête invult maakt kans op een van de 20 cadeaucheques die je kunt besteden bij de lokale ondernemers.(MVQ)