In september konden inwoners en tweedeverblijvers via een eerste online enquête 21 beleidsdoelstellingen beoordelen met een waardecijfer om de prioriteiten mee te helpen bepalen. Die informatie wordt mee verwerkt in een strategisch communicatiebeleidsplan begin 2020. Via deze campagne met krachtige, soms shockerende slogans wil het bestuur inwoners, tweedeverblijvers, toeristen enz. aanzetten om hun mening te uiten over de identiteit en het communicatiebeleid via een tweede publieksbevraging.
...