"Ook onze gemeente heeft de omzendbrief van Zuhal Demir, minister van Omgeving, ontvangen", zegt eerste schepen Wim Janssens, die ook verantwoordelijk is voor afvalbeleid.
...

"Ook onze gemeente heeft de omzendbrief van Zuhal Demir, minister van Omgeving, ontvangen", zegt eerste schepen Wim Janssens, die ook verantwoordelijk is voor afvalbeleid."In die brief staat dat alle gemeenten hun recyclagepark opnieuw mogen openstellen, maar dat het toch moet worden ontraden dat mensen ernaartoe gaan. Dat klinkt natuurlijk een beetje contradictorisch en dubbelzinnig. We hebben dit als lokaal bestuur grondig bekeken om een oplossing te kunnen bieden waarin iedereen zich kan vinden, maar die zo weinig mogelijk veiligheids- en gezondheidsrisico's inhoudt. Daarom hebben we beslist om het recyclagepark gesloten te houden, in eerste instantie omdat er op ons grondgebied meer dan 20 groencontainers staan", klinkt het. "Momenteel zijn heel wat mensen bezig met hun tuin en dan zijn deze groencontainers, die altijd wel ergens bij onze inwoners in de buurt staan, een handige oplossing. Wie toch om een of andere reden het grofvuil kwijt wil, kan dat laten ophalen door onze technische dienst. De normale prijs daarvoor bedraagt 78 euro. Die hebben we gehalveerd. Wie kiest voor een ophaling aan huis, betaalt nu 39 euro. We vragen mensen om hun afval op hun oprit te plaatsen zodat onze technische dienst alles in 10 minuten kan opladen. Verder verandert er niets voor de ophaling van restafval, gft, pmd en papier en karton. Ook de glasbollen worden op regelmatige tijdstippen geledigd."