De Oever omgevormd tot zorgsite

Francesco Vanderjeugd en zorgschepen Nathalie Depuydt. (foto JCR) © JOKE COUVREUR
Redactie KW

Het gemeentebestuur wil de site waarop woon-zorgcentrum De Oever zich bevindt binnen dit en vijf jaar omvormen tot een zorgsite. De gemeente kocht daartoe recent een aantal gronden in de omgeving met de bedoeling om via externe partners zorg aan te bieden op de site. Ook binnen de muren van De Oever zal een en ander veranderen.

“Het was al onze ambitie in ons meerjarenplan om van woon-zorgcentrum De Oever een zorgsite te maken”, licht burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD toe. “Nu bieden we in De Oever nog puur residentiële zorg aan. We stellen evenwel vast dat mensen langer wachten om naar het woon-zorgcentrum te gaan. De instroom is dan ook lager geworden. Het is de bedoeling om in De Oever en op recent aangekochte gronden bij het woonzorgcentrum andere vormen van zorg aan te bieden.”

“Het aanbieden van nachtopvang in De oever is een eerste stap in die richting”, weet zorgschepen Nathalie Depuydt (Open VLD). “Momenteel is één kamer op het gelijkvloers omgevormd tot kamer voor nachtopvang. Op termijn zouden we op het gelijkvloers in totaal nog vier kamers omvormen tot kamers voor nachtopvang.”

Werkdruk verlagen

“Nu zijn er 94 kamers in het rusthuis waarvan er vijf bedoeld zijn voor kortverblijf. Per verdiep zijn er 28 kamers die verdeeld zijn over twee leefgroepen. Een zorggraad van 75 tot 80 % per afdeling is ideaal. Nu zitten we vaak aan een zorggraad van 80 % en meer. Dat zorgt meteen voor een hoge werkdruk wat op termijn ook de kwaliteit van de zorg in het gedrang zou kunnen brengen.”

We willen sociaal restaurant dagelijks aanbieden aan inwoners van Oostnieuwkerke

“Door binnen een termijn van drie jaar 14 kamers op het gelijkvloers voor te behouden voor andere vormen van zorg kunnen we meteen de zorggraad in de andere afdelingen naar beneden halen. Dat kan door het personeel dat nu zorg draagt voor de bewoners van die 14 kamers op andere afdelingen te gaan inzetten. Daardoor zou de werkdruk op de andere afdelingen naar beneden moeten gaan.”

“Er volgen door het wegvallen van de 14 kamers dus ook geen afvloeiingen”, benadrukt burgemeester Vanderjeugd. “Iedereen blijft in dienst en zal worden ingezet op andere afdelingen. Vijf van de 14 kamers zullen inderdaad worden ingezet voor nachtopvang. In de resterende kamers zal plaats zijn voor andere vormen van zorg.” “Zo zou er bijvoorbeeld een kamer vrij kunnen gehouden worden als consultatieruimte voor AZ Delta, zou de collectie boeken van het bibliotheekpunt dat zich nu al in De Oever bevindt in een van de kamers ondergebracht kunnen worden en zou er bijvoorbeeld ook een kamer vrijgehouden kunnen worden voor een psycholoog. De leefruimte van de afdeling zou dan weer dienst kunnen doen als lokaal dagcentrum. We hebben ook de ambitie om ons sociaal restaurant dagelijks aan te bieden aan de inwoners van Oostnieuwkerke.”

Grond aangekocht

“Ook buiten de muren van De Oever willen we evenwel zorg aanbieden”, gaat de burgemeester verder. “Daartoe werden recent drie stukken grond aangekocht. We zijn nu op zoek naar externe partners. Zo zou bijvoorbeeld de bouwmaatschappij De Mandel er seniorenwoningen kunnen bouwen. Dergelijke woning zou ideaal kunnen zijn voor de nog valide partner van een rusthuisbewoner aangezien de woningen zich dicht bij het woon-zorgcentrum bevinden. Ook een zorgvorm voor jongeren is mogelijk op de site. De zorgsite zou binnen vijf jaar gerealiseerd moeten zijn.” (CB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.