In Veurne is De Netzak al langer een begrip, waar een grote groep onbezoldigde vrijwilligers voeding en kledij inzamelt, sorteert en herverdeelt. "Vzw De Netzak is een volwaardige, totaal onafhankelijke pluralistische vzw", verduidelijkt Bart Verhamme. "We helpen vooral mensen die worden doorgestuurd door het OCMW, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) en andere instanties uit Groot-Veurne met voedsel en kledij. De Mama's beperken zich tot kledij, speelgoed en babyartikelen, maar richten zich tot een ruimere regio en iedereen die het financieel niet makkelijk h...

In Veurne is De Netzak al langer een begrip, waar een grote groep onbezoldigde vrijwilligers voeding en kledij inzamelt, sorteert en herverdeelt. "Vzw De Netzak is een volwaardige, totaal onafhankelijke pluralistische vzw", verduidelijkt Bart Verhamme. "We helpen vooral mensen die worden doorgestuurd door het OCMW, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) en andere instanties uit Groot-Veurne met voedsel en kledij. De Mama's beperken zich tot kledij, speelgoed en babyartikelen, maar richten zich tot een ruimere regio en iedereen die het financieel niet makkelijk heeft. Doorverwijzing van een instantie is geen noodzaak. Samen vormen we een sterk, regiogebonden geheel met de bedoeling het aanbod verder uit te bouwen in samenwerking met andere organisaties uit de Westhoek, waaronder ook het lokaal bestuur en Huis van het Kind De Panne", vervolgt Bart. "In de winkel van Mama's voor Kinderen kunnen gezinnen met een kleine portemonnee babyartikelen, speelgoed, schoolgerief, kinderkledij, tweedehandskledij voor volwassenen en kleine huisraad kopen tegen hele kleine prijzen. Met de inkomsten kopen we luiers en verzorgingsartikelen die we dan opnieuw ter beschikking stellen.""De permanente koffietafel met altijd een luisterend is ook een belangrijke pijler die onlosmakelijk is verbonden met de Mama's", zeggen vrijwilligers Margriet Soetaert, Dirk Pauwels, Luc Dhondt en Hilde Habils. "We zijn dan wel geen professionele hulpverleners, maar met onze ervaring en contacten kunnen we wel zorgen voor een gepaste doorverwijzing. Daarbij is onze nauwe samenwerking met alle lokale diensten van onschatbare waarde." "We merken dat steeds meer mensen de weg naar hier vinden", aldus coördinator Willy Van Belleghem. "Enerzijds is dat een goede zaak, maar anderzijds is dat ook een teken dat er helaas nog veel armoede is. Iedereen kan trouwens met de armoedeproblematiek worden geconfronteerd: als je ernstig ziek wordt of je job verliest, als je alleen komt te staan met je kinderen door echtscheiding, door een faillissement..."Mama's voor Kinderen plant in de toekomst extra activiteiten, zoals een jaarlijkse speelgoedactie, samenwerking met de seniorenraad, Horeca De Panne, de werkgroep Roemenië, De Helpende Hand Diksmuide, uitstapjes in samenwerking met het netwerk vrijetijdsparticipatie van De Panne. Helaas steekt de coronacrisis stokken in de wielen voor de geplande opendeurdag op 20 maart, maar dat kennismakingsmoment wordt later opnieuw ingepland. Mama's voor Kinderen kan nog wel nieuwe vrijwilligers gebruiken en wil iedereen aanmoedigen om te helpen inzamelen en milieubewust hergebruik te stimuleren. (MVO)