De Misthoorn maakt dementie bespreekbaar in Ingelmunster

Redactie KW

Naar aanleiding van de tiende verjaardag werden verantwoordelijken van De Misthoorn een organisatie die mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunt ontvangen in het gemeentehuis. Als verrassing ontvingen ze een cheque van 5.500 euro, de opbrengst van een fietstrip.

Burgemeester Kurt Windels verwelkomde de aanwezigen, waarna schepen Katrien Vandecasteele een toespraak hield. “Bij de start van De Misthoorn was ik heel nauw betrokken, zowel als hulpverlener, mantelzorger maar ook als beleidsmaker. In onze gemeente gaf De Misthoorn een fantastische boost aan de zorg voor mensen met dementie. 70 procent van de personen met dementie woont hier nog thuis”, weet de schepen.

“Wat De Misthoorn de voorbije tien jaar realiseerde inzake sensibilisering en ondersteuning in de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers, dat had ik vooraf niet voor mogelijk gehouden. Dit gaat echt over het bespreekbaar maken van dementie en de moeilijkheden die er mee gepaard gaan, het ermee leren omgaan en een mentaliteitswijziging bewerkstelligen in de zorg rond dementie met het benadrukken dat het belangrijk is te blijven genieten van het leven zolang het nog kan.”

Chapeau en wow!

De schepen bracht hulde aan de pioniers, bezielers en uitvoerders: Elke Vandamme, Els Verraest, Sarah Verscheure, Nathalie Windels. En de huidige medewerkers Bieke Ryckbosch, Elke Vandamme en Melanie Vanderbeke. “Ik kan maar twee woorden bedenken: chapeau en wow! Een warm applaus voor hun gedrevenheid, creativiteit en bezieling is hier zeker op zijn plaats. Tien jaar De Misthoorn was nooit mogelijk geweest zonder de vraag van het woonzorgcentrum om samen te werken, waarvoor onze oprechte waardering. De Misthoorn heeft geleid tot verschillende andere denkpistes en realisaties en het gaf samenwerkingsvormen een impuls. Ik denk maar aan de bekendmaking van onze thuiszorgcoördinator of de intensievere samenwerking met het Woonzorgcentrum inzake ouderenzorg. Maar ook op het verenigings- en creatief vlak, zoals Social Art, het sociaal project van Labadoux. Daarvoor een oprechte dankjewel aan de raad van bestuur, directie en medewerkers van het woonzorgcentrum voor de fijne samenwerking alsook aan de leidinggevenden en medewerkers van het Sociaal Huis die er samen heel veel energie hebben ingestoken.”

Wat De Misthoorn de voorbije tien jaar realiseerde, had ik vooraf niet voor mogelijk gehouden

“Het is de uitdrukkelijke wens van het gemeentebestuur om de krachten verder te bundelen met alle partners in de ondersteuning van ouderen, elk met hun eigen professionaliteit. We hopen dat De Misthoorn nog heel lang mensen met dementie en hun mantelzorgers mag ondersteunen in een niet altijd even makkelijke situatie. Ik hoop dat de Misthoorn nog mag groeien in zijn doel en voort wordt gedragen door professionele, bevlogen medewerkers.”

cheque van 5.500 euro

Er werd hulde gebracht aan de huidige drie medewerkers Bieke, Elke en Melanie. Als verrassing overhandigden Filip Dischlovoi en Johan Calleeuw een cheque van 5.500 euro voor de werking van De Misthoorn. Het ging om de opbrengst van een gesponsorde fietstocht. (Patrick D.)