Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad: overleg met de bewoners, een technische doorlichting van verschillende kerken en lang overleg tussen stad en kerkbestuur heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober. Eerder gaf het bisdom van Brugge al haar zegen voor het Meense kerkenplan. "Dit is een belangrijke stap", weet schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA). "De parochiekerken in Menen, Lauwe en Rekkem krijgen een concrete en duurzame toekomst. Tegelijk komen er ook kansen voor nieuwe invullingen via een neven- of herbestemming. Ik wens dan ook het centraal kerkbestuur en de lokale kerkbesturen uitdrukkelijk te bedanken voor het constructieve overleg in het traject naar dit beleidsplan."
...