Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad: overleg met de bewoners, een technische doorlichting van verschillende kerken en lang overleg tussen stad en kerkbestuur heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober. Eerder gaf het bisdom van Brugge al haar zegen voor het Meense kerkenplan. "Dit is een belangrijke stap", weet schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA). "De parochiekerken in Menen, Lauwe en Rekkem krijgen een concrete en duurzame toekomst. Tegelijk komen er ook kansen voor nieuwe invullingen via een neven- of herbestemming. Ik wens dan ook het centraal kerkbestuur en de lokale kerkbesturen uitdrukkelijk te bedanken voor het constructieve overleg in het traject naar dit beleidsplan."
...

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad: overleg met de bewoners, een technische doorlichting van verschillende kerken en lang overleg tussen stad en kerkbestuur heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober. Eerder gaf het bisdom van Brugge al haar zegen voor het Meense kerkenplan. "Dit is een belangrijke stap", weet schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA). "De parochiekerken in Menen, Lauwe en Rekkem krijgen een concrete en duurzame toekomst. Tegelijk komen er ook kansen voor nieuwe invullingen via een neven- of herbestemming. Ik wens dan ook het centraal kerkbestuur en de lokale kerkbesturen uitdrukkelijk te bedanken voor het constructieve overleg in het traject naar dit beleidsplan."Heel concreet betekent het dat één kerk, de Sint-Franciscuskerk, een nieuwe bestemming krijgt. Erediensten zijn er niet meer mogelijk. Twee kerken zullen een nevenbestemming krijgen, wat betekent dat er naast de eredienst mogelijkheden worden gecreëerd voor andere, profane activiteiten. Zoals een culturele voorstelling of een bijeenkomst van de buurt. "Die twee kerken zijn de Sint-Jozefskerk en de Verrijzeniskerk. We willen er wel op wijzen dat alle nevenbestemmingen steeds dienen te gebeuren met respect voor de sfeer van de kerk", benadrukt de schepen.Twee kerken, de Sint-Jan-Baptistkerk en de Heilige Maagd der Armen, blijven kerkgebouwen met het oog op een meer multifunctioneel gebruik. De organisatie van een schoolfeest is iets wat daar perfect zou kunnen. Tenslotte blijven de overige drie kerken hun volledige huidige bestemming behouden. "De drie hoofdkerken van de drie deelgemeenten worden dus gereserveerd voor erediensten", aldus schepen Vanryckegem. "Voor de Sint-Vedastuskerk, de Sint-Bavokerk en de Sint-Niklaaskerk zijn geen nevenbestemmingen voorzien."In de kerk in de Barakken zullen dus wel nog erediensten plaats vinden. Stad Menen startte onlangs een haalbaarheidsonderzoek om te zien wat de eventueel bijkomende invullingen voor de kerk kunnen zijn in relatie tot de buurt. "In mei organiseerden wij samen met de kerkfabriek Sint-Jozef een participatiemoment in de Barakken over een mogelijke nevenbestemming voor de kerk", zegt schepen Vanryckegem. "Hieruit bleek dat buurtbewoners vragende partij zijn om de kerk te gebruiken voor bijvoorbeeld de organisatie van ontmoetingen, infosessies en andere socio-culturele activiteiten in de wijk." "Daarna kwamen wij als stad samen met de kerkfabriek en besloten wij om samen een haalbaarheidsonderzoek te bestellen voor de nevenbestemming van de Sint-Jozefskerk. Dat houdt een technische screening in en we bekijken ook hoe we met relatief kleine wijzigingen een wisselend gebruik kunnen teweegbrengen. Ook dat haalbaarheidsonderzoek wordt voor 60 procent door Vlaanderen gesubsidieerd."