"Na het advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties definitief goed. De belangrijkste wijziging is het opleggen van een minimale schaalgrootte aan de sociale huisvestingsmaatschappijen met ingang van 1 januari 2019. Om erkend te worden en te blijven, moeten alle sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan een sociaal huurpatrimonium van minstens 1.000 woningen beheren",zegt Johan Denolf, oud-directeur Izegemse Bouwmaatschappij en nu directeur van IZI wonen.
...

"Na het advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties definitief goed. De belangrijkste wijziging is het opleggen van een minimale schaalgrootte aan de sociale huisvestingsmaatschappijen met ingang van 1 januari 2019. Om erkend te worden en te blijven, moeten alle sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan een sociaal huurpatrimonium van minstens 1.000 woningen beheren",zegt Johan Denolf, oud-directeur Izegemse Bouwmaatschappij en nu directeur van IZI wonen."Zowel de Izegemse bouwmaatschappij (ongeveer 430 huurders, red.), actief in de stad Izegem, als de Mandelbeek (ongeveer 450 huurders, red.), met woongelegenheden in Izegem, Ingelmunster, Kortemark, Ledegem, Pittem en Wingene, waren onderhevig aan dit ontwerpdecreet. Daarnaast werden ook de raden van bestuur afgeslankt naar een raad van negen bestuurders in de nieuwe maatschappij. Daarbij bleef weliswaar iedere gemeente vertegenwoordigd", zegt Jean-Pierre De Clercq, oud-voorzitter De Mandelbeek, nu voorzitter IZI wonen. "Elk afzonderlijk tot 1.000 huurwoningen komen binnen de voorziene termijn, was voor geen van beide maatschappijen haalbaar. Na overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen in de ruime regio vonden de beide vennootschappen de weg naar elkaar. Na bijna 100 jaar Izegemse Bouwmaatschappij en Mandelbeek is een nieuw verhaal voor IZI wonen gestart. Alle medewerkers behouden hun tewerkstelling, maar er gebeurt wel een herschikking van enkele bevoegdheden. Voor de huurders verandert enkel de naam van hun sociale woonmaatschappij."Peter De Clerck, oud-directeur De Mandelbeek, directeur IZI wonen: "IZI wonen wil een toonaangevende speler zijn in het aanbod van sociale woningen in de regio. De nieuwe fusiemaatschappij beheert momenteel een patrimonium van 900 woongelegenheden. Op middellange termijn willen we evolueren naar een maatschappij van meer dan 1.000 woningen. In de komende jaren zullen dan ook heel wat nieuwe sociale woningen, zowel voor huren als kopen, bijkomend worden gerealiseerd. Het gaat om een ambitieus bouwprogramma van meer dan 30 miljoen euro met aandacht voor de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen en de omgeving. Daarnaast wordt ook volop ingezet op het renoveren en het energiezuiniger maken van de bestaande woningen."Dries Dehaudt, oud-voorzitter Izegemse Bouwmaatschappij en nu ondervoorzitter IZI wonen, besluit: "Meer dan 900 gezinnen zullen vanaf dit jaar kunnen rekenen op IZI wonen. Onze gefuseerde maatschappij moet nog meer en nog sneller op de noden van de huurmarkt kunnen inspelen. Heel wat van de huurders die zich nu op de private huurmarkt begeven, hebben eigenlijk recht op een sociale woning. Ook in de regio waarbinnen IZI wonen actief is, moeten mensen de kans krijgen om sociaal te huren. Die kansen willen wij hen bieden met woningen op maat voor ouderen, jonge starters, kleine en grote gezinnen. Investeren in sociaal wonen, heeft heel wat voordelen. Naast het doorbreken van kansarmoede is het ook een ideaal middel om werkgelegenheid te creëren via nieuwe projecten en grondige renovaties."(PADI)