"Na het advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties definitief goed. De belangrijkste wijziging is het opleggen van een minimale schaalgrootte aan de sociale huisvestingsmaatschappijen met ingang van 1 januari 2019. Om erkend te worden en te blijven, moeten alle sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan een sociaal huurpatrimonium van minstens 1.000 woningen beheren",zegt Johan Denolf, oud-directeur Izegemse Bouwmaatschappij en nu directeur van IZI wonen.
...