De Mandel legt zonnepanelen op elke sociale woning in wijk Verzonken Kasteel in Roeselare

We zien Michèle Hostekint, Veerle Desseyn, Ria Vanzieleghem, Andy Debakker, Ine Lobelle en Hanne Mistiaen.(foto SB)© Stefaan Beel
We zien Michèle Hostekint, Veerle Desseyn, Ria Vanzieleghem, Andy Debakker, Ine Lobelle en Hanne Mistiaen.(foto SB)© Stefaan Beel
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare en Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel willen samen met de inwoners van de Beverse wijk Het Verzonken Kasteel het energieverbruik in de wijk naar beneden halen. Dat gebeurt door tal van initiatieven.

“Investeren in renovatie en hernieuwbare energie zorgt ervoor dat mensen meer comfortabel kunnen wonen, maar helpt ook om de klimaatdoelstellingen te halen. Want meer dan 50 procent van de totale CO2-uitstoot is immers het gevolg van het verwarmen van onze huizen”, vertelt schepen Michèle Hostekint.

“Stad Roeselare stapte in het Europees project ‘Stronghouse’ en onderzoekt de komende jaren samen met een 10-tal Europese partners en de VIVES-hogeschool hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om te renoveren. Dit gebeurt aan de hand van proefprojecten in een aantal wijken, waarvan het Verzonken Kasteel in Beveren de allereerste is.”

“In het Verzonken Kasteel investeert De Mandel in de huizen in hun eigendom. Zo worden er digitale gas- en elektriciteitsmeters geplaatst, worden de oudste CV-ketels vervangen en worden er zonnepanelen geplaatst op alle huurwoningen”, vertelt Andy Debakker, diensthoofd gebouwenbeheer bij De Mandel. “Door samen met de inwoners ook gegevens te verzamelen over het verbruik, worden sluimerverbruik en energieverslindende toestellen opgespoord. Nadien wordt ook de meest geschikte technische installatie voor de woning bepaald. Hiervoor werkt De Mandel samen met een aantal testgezinnen.”

“Stad Roeselare zet dan weer de private eigenaars op weg om te renoveren. Dat doet de Stad door het aanbieden van gratis renovatiescans. Daarnaast wordt in samenspraak met de geïnteresseerden gekeken hoe de Stad hen nog verder kan helpen in hun renovatietraject. Daarbovenop zijn vanaf het najaar ook informatiesessies gepland rond het thema energie”, aldus Michèle nog.

Aftrap tijdens Dag van de Buren

Om data te verzamelen, het project mee uit te dragen en buurtbewoners te helpen met kleine energiebesparende acties, wordt een beroep gedaan op enkele geëngageerde wijkbewoners. Samen met De Mandel en Stad Roeselare zullen zij het project mee helpen ontwikkelen en buurtbewoners motiveren.

Het eerste initiatief om de wijkwerking in het Verzonken Kasteel nieuw leven in te blazen, is de organisatie van Dag van de Buren, door covid beperkt tot een drempelaperitief. Dat wordt georganiseerd door enkele buurtbewoners, De Mandel en de Stad. Ook kon men tussen 15 uur en 18 uur terecht in een infotent in de wijk om er kennis te maken met het project Energiewijk Het Verzonken Kasteel.

Ook de YOUGO-app, die dan gelanceerd wordt in de wijk, zal de wijkbewoners met elkaar in contact brengen. Lukt het niet om je thermostaat in te stellen? Moet er iets opgehaald worden bij de apotheek? Met een druk op de knop zien je buren waarmee je hulp kan gebruiken en kunnen ze je helpen. “Op die manier willen we het wijkgevoel flink versterken, de mensen kunnen elkaar vaak erg makkelijk helpen, maar weten het soms niet.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.