"We doen grote inspanningen om ons patrimonium te renoveren en te vernieuwen", zegt Hilde Smits, diensthoofd bouwprojecten De Mandel. "In dit kader zal De Mandel in Roeselare drie herbouwprojecten uitvoeren."
...