De Mandel bouwt 71 nieuwe sociale woningen in Roeselare

In totaal gaat het om drie herbouwprojecten, hier een beeld van hoe het er in de Grote Bassinstraat - Kattenstraat zal uitzien. © (gf)
Peter Soete

Bouwmaatschappij De Mandel voert de komende jaren herbouwprojecten uit in het Beekkwartier en de Grote Bassinstraat-Kattenstraat. Er worden 59 bestaande sociale woningen afgebroken en vervangen door 71 nieuwe woningen.

“We doen grote inspanningen om ons patrimonium te renoveren en te vernieuwen”, zegt Hilde Smits, diensthoofd bouwprojecten De Mandel. “In dit kader zal De Mandel in Roeselare drie herbouwprojecten uitvoeren.”

“Een eerste project bevindt zich in het Biezenhof waar in een eerste fase in de Kapelleweg, Kwarteldreef, Schaaphofweg en Torteldreef 19 sociale woningen worden vervangen door 20 nieuwe sociale woningen met twee slaapkamers. We kunnen in de Kapelleweg een woning meer bouwen door een andere opstelling en het optimale gebruik van een onbebouwde hoek. De woningen staan al een tijdje leeg en worden nu nog gebruikt door kunstenaarscollectief Rauwkost. Eind dit jaar wordt met de afbraakwerken gestart en halfweg 2021 moeten de nieuwe woningen klaar zijn.”

Nieuwe groenzones

“In de Diswegel en Kwarteldreef worden in een volgende fase 14 sociale woningen vervangen door hetzelfde aantal huurentiteiten. Er staan al een aantal huizen leeg en we zullen natuurlijk kijken om de bewoners van de overige huizen een andere woonst aan te bieden. Er worden 14 gegroepeerde garageboxen voorzien centraal in het project, zodat deze telkens vlot bereikbaar zijn vanaf de huurwoning. In het Beekkwartier worden ook de voetpaden en groenzones vernieuwd. Bedoeling is om halfweg 2020 met de afbraakwerken te beginnen en tegen eind 2021 moeten ook deze nieuwe woningen klaar zijn.”

(gf)
(gf)

“De architect voor deze projecten is architectenbureau Claeys uit Passendale. Er komen woningen met twee bouwlagen en een plat dak zoals de omliggende woningen. De gevels worden uitgevoerd in roodbruine bakstenen met accenten in plaatmateriaal met houtlook. De meeste wooneenheden hebben een carport op eigen terrein.”

Verkeersarm

“Het derde project bevindt zich in de Kattenstraat en Grote Bassinstraat. Er worden daar 26 sociale woningen gesloopt en vervangen door 29 gestapelde huurwoningen, twee huurwoningen en zes koopwoningen. Ook voor dit project werkt De Mandel samen met architectenbureau Claeys uit Passendale. De wooneenheden worden zo ontworpen dat ze optimaal kunnen genieten van het naastliggende Geitepark. De huurentiteiten hebben hoofdzakelijk twee slaapkamers waarvan twee aangepast zijn voor mindervaliden. Er worden ook twee 2 huurwoningen voorzien voor grote gezinnen met vijf slaapkamers. De koopwoningen hebben allemaal drie slaapkamers en een carport”, klinkt het.

“Een timing geven voor dit project is niet makkelijk. In samenspraak met stad Roeselare wordt immers ook de bestaande infrastructuur vernieuwd en wordt gescheiden riolering aangelegd. Er zal eveneens veel aandacht zijn voor de zachte weggebruiker en de straat palend aan het Geitepark wordt verkeersarm gemaakt. De straat zal eigenlijk al een beetje deel uit maken van het park. Wellicht opteert men daar voor eenrichtingsverkeer waardoor enkel bestemmingsverkeer er nog zal komen. Door de woningen aan de Kattenstraat verder achteruit te plaatsen, wordt het groen meer zichtbaar in de Kattenstraat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.