Vlaams minister Jo Vandeurzen subsidieert samen met de Koning Boudewijnstichting bijkomende plaatsen voor lokale kinderopvang en kind-ouderwerkingen. In het project KOALA of Kind-Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding probeert men niet alleen de kinderen maximale kansen op ontplooiing te bieden, maar wil men oo...