Zowat een jaar geleden werd De Link-zone die het Link-minibusje bedient uitgebreid. Voordien bediende de vervoerdienst de inwoners van Oekene. Nu kunnen nu alle Roeselarenaren die te ten zuiden van de Rijksweg wonen gebruik maken van de service. Het komt er op neer dat de wijkbewoners van Oekene, Vossemolen, Beitem en de Zilverberg kunnen in een straal van tien kilometer kunnen pendelen.
...

Zowat een jaar geleden werd De Link-zone die het Link-minibusje bedient uitgebreid. Voordien bediende de vervoerdienst de inwoners van Oekene. Nu kunnen nu alle Roeselarenaren die te ten zuiden van de Rijksweg wonen gebruik maken van de service. Het komt er op neer dat de wijkbewoners van Oekene, Vossemolen, Beitem en de Zilverberg kunnen in een straal van tien kilometer kunnen pendelen."Op de teller van het oude Link-minibusje staat intussen 300.000 km en het busje was dus aan vernieuwing toe. Dagelijks verzorgen de 12 vrijwillige Link-chauffeurs in een beurtrol tientallen ritten", vertelt bezieler Joris Olivier. "Voornamelijk voor senioren en jeugd die niet over een auto beschikken. Ook voor mensen die aarzelen om een tweede of derde gezinswagen aan te kopen biedt dit een uitweg. Tevens fungeert De Link meer en meer als boodschappendienst voor senioren. Intussen heeft in elk gezin wel iemand het oproepnummer 0474 71 41 14 in zijn gsm.""Maar De Link beoogt op termijn ook een ruimer maatschappelijk doel. Heeft de auto welstand gebracht, dan is er nu een spanningsveld opgetreden tussen auto en samenleving. De frustrerende files, het parkeergebrek, gruwelijke (weekend)ongevallen, boetes, alcoholcontroles en het milieubesef ontraden de auto. De elektro-auto zal de files niet oplossen en vergoelijkt kerncentrales. Het huidig openbaar vervoer biedt amper soelaas want de opstaphalte is vaak te ver of de afstaphalte is zelden de eindbestemming, de frequentie is ondermaats, de bus is er niet wanneer men die vandoen heeft of komt als het niet hoeft. Vandaar het idee van lokaal collectief huis-aan-huisvervoer op afroep." "In het kader van duurzaamheid is De Link op termijn vooral bedoeld als voor- en natransport. Het vult het openbaar vervoer aan en op die manier bekom je een milieuvriendelijk gemeenschappelijk vervoer. Het is een volwaardig alternatief voor het individueel belastend autovervoer. Intussen is De Link populair als volwaardige lokale vervoerdienst, fungeert het als 'klusbus' (boodschappendienst), als collectieve dorps-BOB, en ook als een vorm van burgerwacht en sociaal aanspreekpunt.""Vandaar dat vele gemeenten onze vzw vragen om ook daar De Link te lanceren. In Kortrijk neemt de pastorale werking 'Passio2020' De Link op in haar vastenactie als DOE-project 'Lof der Duurzaamheid'. Ook in Groot-Roeselare groeit het idee. Alternatief vervoersaanbod is er legio. De mindermobielencentrales, zorgcentra die hun eigen minibus hebben, enz. ... Maar veelal staan die voertuigen geïmmobiliseerd. Beter zou zijn om alle aanvragen te centraliseren en uit te laten voeren door het Link-systeem. Zodoende kunnen verplaatsingen collectief gecombineerd worden en is de investering efficiënter. Dit vergt ook minder vrijwilligers met een bestuurderspas die straks verplicht zal zijn. Een betaalbare collectieve Bob met Link-vrijwilligers is het meest voor de hand liggend. De dorps-BOB wordt straks elk weekend uitgerold in Groot-Oekene. Nu al wordt daar gretig gebruik van gemaakt tijdens oudejaarsavond en de Gardeboefeesten."