In alle vrije en gemeentelijke basisscholen van groot-Alveringem - Stavele, Beveren, Izenberge, Leisele en Alveringem zelf - gaan de leerlingen eens per maand naar de bibliotheek in de hoofdgemeente. Directie en leerkrachten vinden dat een meerwaarde, vooral voor de kinderen die zonder die klassikale bezoeken niet in een bibliotheek zouden komen. De kinderen blijven een halfuurtje in de bib, brengen de boeken die ze de voorbije maand uitleenden terug of verlengen ze en nemen nieuwe boeken mee. In de bibliotheek zelf moeten symbolen de kinderen helpen om wegwijs te raken in het grote aanbod. Als ze daar niet op eigen houtje in sl...