Met deze nieuwe bestelling van hybride bussen wil Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD)de vloot van De Lijn versneld vergroenen en verjongen. "We hebben immers de ambitie om tegen 2025 in alle centrumsteden louter elektrisch te rijden. De lage emissiezones van Brussel en Antwerpen krijgen voorrang: met de nieuwe bussen kunnen we onze euro 2-bussen op stal zetten en een deel van onze oudere euro 3-voertuigen uit gebruik nemen."

Hybride bussen combineren elektrische batterijen met een dieselmotor. Zo kunnen ze volledig elektrisch rijden over een bepaalde afstand, afhankelijk van de instellingen. De batterij laadt zichzelf op via een start- en stopsysteem. "Op de streeklijnen rijden ze hybride, waarbij ze elektrische aandrijving afwisselen met dieselaandrijving. Hybride bussen kunnen bovendien, na aanpassing van de batterij en oplaadinterface, volledig elektrisch rijden." Voorwaarde is wel dat er voldoende laadpalen langs het traject zijn.

Versnelde vergroening

Hybride bussen zijn een flinke stap voorwaarts in de vergroening van het openbaar vervoer, klinkt het. "Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de Vlaamse luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Ze zijn bovendien niet enkel veel milieuvriendelijker, ze rijden ook stiller."

De Lijn bestelde in 2019 al een recordaantal groene bussen, goed voor liefst 200 hybrides. "In totaal worden er tussen 2020 en 2022 270 nieuwe hybride bussen verwacht. Bijna één op de drie bussen van De Lijn zal dan groen zijn. Hiermee schakelen we bewust een versnelling hoger om het wagenpark aan een versneld tempo te vergroenen en te verjongen."

Met deze nieuwe bestelling van hybride bussen wil Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD)de vloot van De Lijn versneld vergroenen en verjongen. "We hebben immers de ambitie om tegen 2025 in alle centrumsteden louter elektrisch te rijden. De lage emissiezones van Brussel en Antwerpen krijgen voorrang: met de nieuwe bussen kunnen we onze euro 2-bussen op stal zetten en een deel van onze oudere euro 3-voertuigen uit gebruik nemen."Hybride bussen combineren elektrische batterijen met een dieselmotor. Zo kunnen ze volledig elektrisch rijden over een bepaalde afstand, afhankelijk van de instellingen. De batterij laadt zichzelf op via een start- en stopsysteem. "Op de streeklijnen rijden ze hybride, waarbij ze elektrische aandrijving afwisselen met dieselaandrijving. Hybride bussen kunnen bovendien, na aanpassing van de batterij en oplaadinterface, volledig elektrisch rijden." Voorwaarde is wel dat er voldoende laadpalen langs het traject zijn.Hybride bussen zijn een flinke stap voorwaarts in de vergroening van het openbaar vervoer, klinkt het. "Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de Vlaamse luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Ze zijn bovendien niet enkel veel milieuvriendelijker, ze rijden ook stiller."De Lijn bestelde in 2019 al een recordaantal groene bussen, goed voor liefst 200 hybrides. "In totaal worden er tussen 2020 en 2022 270 nieuwe hybride bussen verwacht. Bijna één op de drie bussen van De Lijn zal dan groen zijn. Hiermee schakelen we bewust een versnelling hoger om het wagenpark aan een versneld tempo te vergroenen en te verjongen."