"Door de onmiddellijke nabijheid van de industriezone Grensland is er hier veel geluidsoverlast", zegt Filippe Verfaillie, woordvoerder van de wijkraad. "Bedrijven als Berry Floor, All Flor, Hofkip en Plastic Union hebben al mooie inspanningen geleverd om de geluidsoverlast en de geurhinder te beperken. Ze hebben luidruchtige dieselmotoren en filters ingekapseld achter panelen of de ventilatie aangepast. Ook het dicht houden van poorten tijdens het nachtwerk maakt een groot verschil voor de omwonenden. Maar 's nachts is er nog veel lawaai van machines en vallend metaal op de site-Ropswalle. De firma Galloo belooft wel oplossingen, maar de situatie is nu slechter dan ooit", meent Filippe.
...