"Daar de meeste van onze leerlingen vanuit gemeenten verspreid over geheel Zuid-West-Vlaanderen en zelfs een deeltje van Oost-Vlaanderen met bussen naar Deerlijk komen, is het niet makkelijk te organiseren. Wij moeten aangepaste trajecten maken om ervoor te zorgen dat elke leerling die les krijgt, de lesplaats bereikt. Een tijdelijke herschikking", vertelt directeur Stijn Eeckhout van De Sam.
...

"Daar de meeste van onze leerlingen vanuit gemeenten verspreid over geheel Zuid-West-Vlaanderen en zelfs een deeltje van Oost-Vlaanderen met bussen naar Deerlijk komen, is het niet makkelijk te organiseren. Wij moeten aangepaste trajecten maken om ervoor te zorgen dat elke leerling die les krijgt, de lesplaats bereikt. Een tijdelijke herschikking", vertelt directeur Stijn Eeckhout van De Sam.Zijn collega-directeur Bjorn De Smet van De Kim: "Maandag verwachten wij de schoolverlaters van drie types onderwijs in de school. Zij krijgen les in de gebouwen van de vestiging in de Nieuwstraat en in de gebouwen van de Sint-Amandusstraat komen de jongste leerlingen van dezelfde types. Dit is nogal gelijklopend met de opties uit het gewoon onderwijs. Dit maakt dat wij ongeveer één derde van de leerlingen in klasverband kunnen lesgeven." Voor de andere leerlingen is er afstandsonderwijs of opvang en voor de kleuters opvang. "Algemeen werd de voorbije weken veel van de leerkrachten verwacht. Het was één van de taken de leerlingen te prikkelen en te stimuleren om tot werken te komen.""De leerkrachten kregen de vrijheid om hun eigen manier van werken te hanteren. Sommigen werken met papieren bundels. Wij hebben binnen de grote groep leerkrachten een 'fietsbrigade' om de bundels ten huize te bezorgen", vertelt directeur Stijn Eeckhout.De hele coronaperiode werd er een speciaal mailadres opgevolgd. Via corona@kimsam.net konden de ouders te allen tijde vragen en opmerkingen kwijt. De directeurs namen de taak op zich de e-mails te beantwoorden en de mensen in te lichten."Momenteel wordt er een planning opgemaakt met de focus op de schoolverlaters die wij nog op korte termijn optimaal moeten oriënteren naar het secundair onderwijs toe", klinkt het.Naar maandag toe werd het personeel gesplitst in drie teams: een pedagogisch, een team voor de opvang en één voor de veiligheid en preventie. Het onderhoudspersoneel heeft de verantwoordelijkheid tijdig en voldoende te poetsen."Het houden van de nodige afstand wordt dé grote uitdaging", weet directeur Bjorn De Smet. "Dit zowel voor de leerlingen die naar de opvang komen als voor de leerlingen die les volgen. Er moeten bubbels gemaakt worden waarbij de leerlingen van de opvang en de leerlingen van de lesplaats niet bij elkaar komen."Het moet de directeurs Stijn Eeckhout en Bjorn De Smet nog even van het hart dat zij de creativiteit van hun personeelsleden bewonderen. "Zij leverden de voorbije weken kwaliteit, bedenken nu de beste manier van werken voor maandag en willen het beste van zichzelf geven."In de laatste dagen voor de herstart werden pijlen gekleefd, lokalen herschikt en nadars geplaatst. "Wij zullen maandag in de best mogelijke omstandigheden kunnen starten en zien wel of ook de andere leerlingen nog dit schooljaar naar school mogen komen", besluiten de directeurs.