"Na twee jaar in de Koolskampstraat en vijf jaar op de Markt gezeten te hebben, zijn we met onze verhuis naar de Joris Wybostraat 12 aan onze derde locatie toe", steekt Maria Declerck van wal. "Ik wil in dit verband nadrukkelijk de Zusters Van Maria bedanken die dit gebouw - dat vroeger 'Mariagaard', de boerderij van het klooster, was - aan de decanale werken van het bisdom schonken, met als voorwaarde dat het ter beschikking van De Kapstok moest gesteld worden. Na de overdracht heeft de vzw Decenale Werken ook de nodige aanpassingswerken gedaan die nodig waren voor een vlotte werking."
...

"Na twee jaar in de Koolskampstraat en vijf jaar op de Markt gezeten te hebben, zijn we met onze verhuis naar de Joris Wybostraat 12 aan onze derde locatie toe", steekt Maria Declerck van wal. "Ik wil in dit verband nadrukkelijk de Zusters Van Maria bedanken die dit gebouw - dat vroeger 'Mariagaard', de boerderij van het klooster, was - aan de decanale werken van het bisdom schonken, met als voorwaarde dat het ter beschikking van De Kapstok moest gesteld worden. Na de overdracht heeft de vzw Decenale Werken ook de nodige aanpassingswerken gedaan die nodig waren voor een vlotte werking.""Uiteraard blijft ons doel hetzelfde als voorheen: hulp bieden aan mensen uit voornamelijk Pittem en Wingene die kampen met financiële problemen. Een belangrijk onderdeel van deze hulp zijn de voedselbedelingen die we op de eerste en derde woensdag van de maand organiseren. Hier hebben we echter een wijziging aangebracht in onze manier van werken. Voordien werden door de vrijwilligers de voedselpakketten per gezin klaargemaakt, maar sinds onze eerste bedeling op deze nieuwe locatie hebben we dit aangepast. Doordat we over een grotere en meer geschikte ruimte beschikken zijn we nu overgeschakeld op wat je kan omschrijven als een 'sociale kruidenierswinkel', waarbij de mensen zelf uit de rekken kunnen kiezen wat ze wensen mee te nemen", vervolgt Maria."Om alles correct te laten verlopen, werd hiervoor een puntensysteem in het leven geroepen, dat bepaald wordt aan de hand van de gezinsgrootte. Net zoals vroeger betalen de mensen wel nog 0,5 euro of 1 euro per bezoek, wat het 'recht op voeding' voor hen wat menselijker maakt. Deze overschakeling heeft een aantal voordelen. Allereerst heeft dit een positief effect op de eigenwaarde van de mensen, nu ze als het ware echt naar de winkel komen. Daarnaast gaat nu echt niets verloren, wat bij de vooraf samengestelde pakketten wel eens, zij het in beperkte mate, kon gebeuren. Wat de producten zelf betreft, krijgen we een deel via de Voedselbank in Kuurne. Wij hebben er echter voor gekozen om het aanbod uit te breiden met goederen die we zelf aankopen. Het gaat dan onder andere om onderhoudsproducten, verzorgingsproducten of extra voedingswaren.""Naast onze sociale kruidenierswinkel hebben we ook een uitgebreide afdeling met tweedehandskledij, -schoenen, handtassen en speelgoed, dat door mensen uit de ruime omgeving, die deze niet meer gebruiken, worden binnengebracht. Hier kunnen de mensen die op woensdag komen aan sterk verminderde prijs kledij kopen. Elke donderdag is deze afdeling van 16.15 uur tot 18.30 uur ook vrij toegankelijk voor iedereen", weet Maria nog te melden. "Door de verhuis hebben we ook hier meer ruimte gekregen waardoor ook deze afdeling meer het uitzicht van een winkel gekregen heeft. In deze afdeling zijn heel wat vrijwilligers actief met het sorteren van alles wat binnengebracht wordt, want alleen wat echt nog mooi en draagbaar is, wordt in de winkel gehangen. De rest wordt opgekocht door een gespecialiseerde firma.""Deze afdeling zorgt ook voor het broodnodige extra inkomen, waarmee we dan weer bijkomende producten voor de voedselbedeling kunnen aankopen. Daarnaast krijgen we vanuit het OCMW van Pittem en Wingene een subsidie, wat ook voor extra middelen zorgt (de gemeenteraad keurde tijdens de voorbije zitting een subsidie van 5.000 euro per jaar goed, red.). We zijn ook van mening dat een stukje begeleiding en vorming voor ons is weggelegd. Tegen die achtergrond organiseren we op de dagen dat er voedselbedeling is kooklessen, waar de mensen leren hoe ze onder andere met de verkregen zaken gezond en lekker kunnen koken. We hebben ook het plan om volgend jaar, op hetzelfde stramien als de kooklessen, een groentetuin in te richten. Via die weg willen we de mensen ook sensibiliseren om via een kleine tuin een stuk in de eigen voeding te voorzien. Zowel de kooklessen als later het tuintje hebben overigens ook een sociale functie. De mensen zitten eens samen bij een kopje koffie en raken wat uit hun isolement", besluit Maria. (JG)